Volf Martin – Aplikace metody Balanced Scorecard ve spol. s.r.o. Tiskárna Jiskra

První část je věnována finanční situaci společnosti Tiskárna Jiskra spol. s r. o. a teorii metodiky Balanced Scorecard. V další část je věnována její implementaci a převedení do taktického plánování.

Anotace

První část je věnována finanční situaci společnosti Tiskárna Jiskra spol. s r. o. a teorii metodiky Balanced Scorecard. V další část je věnována její implementaci a převedení do taktického plánování.


Klíčová slova: implementace, Balanced Scorecard, strategie, taktika

Úvod

Při studiu oboru Řízení a ekonomika podniku na fakultě strojní, Českého vysokého učení technického v Praze, autor spolupracoval v rámci studentské tvůrčí činnosti s firmou Inekon Group a.s. – divize Inekon Systems na jejím produktu, který se týká manažerských informačních systémů. Konkrétně zavádění metody Balanced Scorecard. Během spolupráce autor zjistil, že tato metoda může být velkým přínosem pro průmyslové společnosti.
Autor proto využil ukazatelů, které využíval ve společnosti Tiskárna Jiskra spol. s.r.o., kde po určitou dobu pracoval jako pomocná síla v ekonomickém a manažerském oddělení. S vedením formy autor projednal zpracování diplomové práce, ve které se pokusí přiblížit nejen teorii Balanced Scorecard, ale hlavně provést implementaci modifikované BSC v této společnosti.
Druhá kapitola této diplomové práce obsahuje finanční analýzu podniku, přičemž velká pozornost byla věnována finančním údajům za delší časový horizont. Výsledky BSC se totiž projevují také v delším časovém horizontu.
Třetí kapitola této práce popisuje stručně teorii metody Balanced Scorecard a její význam pro řízení podniku. V některých částech se autor zaměřil na podrobnější popis této metody při její aplikaci.
Čtvrtá kapitola se věnuje samostatné implementaci metody s převedením do taktického plánování do roku 2005. Pátá a šestá kapitola popisuje celkové přínosy metody a věcný a časový postup její implementace ve společnosti Tiskárna Jiskra spol. s.r.o.