Vitoulová Ludmila – Počítačová podpora manažerských rozhodovacích procesů

V teoretické části diplomové práce se autorka věnuje popisu manažerských rozhodovacích procesů na různých úrovních, pojetí strategie a strategického rozhodování a transformací strategie do metody Balanced Scorecard (BSC). První část dále obsahuje podrobné vysvětlení metody BSC jakožto nástroje k strategickému řízení a měření výkonnosti podniku, co vedlo k jeho vzniku, jaké jsou jeho základní vzorové pohledy: finanční, zákaznický, interních procesů a růstu a jejich postavení a význam v rámci BSC. V závěru první části autorka popisuje systémy pro manažerské rozhodování podporující strategické řízení a jejich postavení v architektuře IS/IT. V praktické části diplomové práci se autorka zaměřila na představení systému pro podporu strategického řízení a plánování BNS-SX (produkt firmy Inekon Group a.s. – divize Inekon Systems), který podporuje metodiku Balanced Scorecard. Cílem této části je přiblížit čtenáři uživatelský pohled na práci se systémem BNS-SX.

Anotace

V teoretické části diplomové práce se autorka věnuje popisu manažerských rozhodovacích procesů na různých úrovních, pojetí strategie a strategického rozhodování a transformací strategie do metody Balanced Scorecard (BSC). První část dále obsahuje podrobné vysvětlení metody BSC jakožto nástroje k strategickému řízení a měření výkonnosti podniku, co vedlo k jeho vzniku, jaké jsou jeho základní vzorové pohledy: finanční, zákaznický, interních procesů a růstu a jejich postavení a význam v rámci BSC. V závěru první části autorka popisuje systémy pro manažerské rozhodování podporující strategické řízení a jejich postavení v architektuře IS/IT. V praktické části diplomové práci se autorka zaměřila na představení systému pro podporu strategického řízení a plánování BNS-SX (produkt firmy Inekon Group a.s. – divize Inekon Systems), který podporuje metodiku Balanced Scorecard. Cílem této části je přiblížit čtenáři uživatelský pohled na práci se systémem BNS-SX.


Úvod

Správné informace ve správném čase jsou dnes největší konkurenční výhodou. Úspěch každého podniku v dnešní době závisí na rychlosti zpracování dat a na schopnosti dokázat jejich analýzou a následnou syntézou získat rychle rozhodující informace, které umožní nejen včas reagovat na změny v okolí, ale i v dostatečném předstihu změny předvídat. Jen díky tomu je možné uspět na dnešním, rychle se měnícím trhu a předběhnout konkurenci. Manažeři na všech úrovních řízení musí mít rychlý přístup k potřebným informacím pro strategické i taktické rozhodování. K tomu potřebují spolehlivé informační zázemí, které zvýší pružnost a výkonnost celé organizace.
Ve stále rostoucí složitosti vztahů interních i externích roste význam zajištění vhodných nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů.