Pospíšil Petr - Aplikace Business Navigation Systems (BNS) ve výrobním podniku

Během studia na oboru Řízení a ekonomika podniku jsem měl možnost, v předmětu controlling, se blíže seznámit s metodou Balanced Scorecard prezentovanou na cvičení firmou Inekon Systems s.r.o. Tento podnik, který vyvíjí a implementuje manažerské informační systémy, se rozhodl za účelem zvýšení prodeje svých produktů vytvořit více branchových modelů. Zaujala mě tato metoda i příklad na kterém byla prezentována (Mammut – společnost podnikající na trhu rychlého občerstvení). Chtěl jsem se s metodou více seznámit, poznat její přednosti, a proto jsem přijal nabídku na zpracování diplomové práce.

Úvod

Během studia na oboru Řízení a ekonomika podniku jsem měl možnost, v předmětu controlling, se blíže seznámit s metodou Balanced Scorecard prezentovanou na cvičení firmou Inekon Systems s.r.o. Tento podnik, který vyvíjí a implementuje manažerské informační systémy, se rozhodl za účelem zvýšení prodeje svých produktů vytvořit více branchových modelů. Zaujala mě tato metoda i příklad na kterém byla prezentována (Mammut – společnost podnikající na trhu rychlého občerstvení). Chtěl jsem se s metodou více seznámit, poznat její přednosti, a proto jsem přijal nabídku na zpracování diplomové práce.

Cílem této diplomové práce vytvořit branchový model pro automobilový průmysl. Pro demonstraci manažerského informačního systému zaměřeného na automobilový průmysl jsem po dohodě navrhl fiktivní firmu Auto Mammut spol. s r.o.

Jako hlavní úkoly této diplomové práce jsem si stanovil:
- Analyzovat současný stav informačních systémů ve fiktivní firmě Auto Mammut spol. s r.o.
- Navrhnout lepší informační systém v tomto podniku, včetně vytvoření branchového modelu.

Fiktivní firma Auto Mammut spol. s r.o. působí na trhu dodavatelů autodílů do roku 1998, má minoritní postavení na trhu mezi dodavateli zabezpečovací techniky (alarmy, centrální zamykání). Prošla svým vznikem a počátečním růstem. Nyní má stabilní pozici na trhu, ale čeští majitelé se chtějí vyšvihnout výš mezi velikány zabezpečovací techniky a hledají způsoby jak toho dosáhnout. Přemýšlí jakým směrem se vydat dál a co by jim pomohlo na výsluní. Chtějí svůj podnik dále rozvíjet, rozšiřovat nabízený sortiment a zvýšit počet zákazníků z řad výrobců automobilů. Vedení se doslechlo o přístupu Business Navigation a chce zjistit zda je pro jejich záměr vhodné řídit se podle této metody nebo zda zůstat u dosavadních metod řízení. Ve své diplomové práci chci ukázat, že je lepší řídit na podkladě metody BNS a díky informačnímu systému mít stále dokonalý přehled o dění v podniku. Než řídit jen na podkladě krátkodobé perspektivy s tím, že dlouhodobé perspektivy jsou uloženy někde v šuplíku nebo visí kdesi v podniku na nástěnce.

Druhá kapitola obsahuje teoretické základy manažerských informačních systémů podniku a popis metody Balance Scorecard.

Třetí kapitola obsahuje charakteristiku fiktivního podniku a analýzu současného stavu informačních systémů a jejich vzájemné propojenosti. Posuzuje vhodnost používaných metod a postupů při tvorbě a používání informačního systému BNS a závěry z provedené analýzy.

Hlavní část práce se opírá o kapitolu čtyři, ve které je navrhnut účinnější systém manažerských informací a jejich vzájemných vazeb.

Pátá kapitola uzavírá tuto práci a hodnotí přínosy pro firmu Auto Mammut spol. s r.o. a návrh postupů pro vytváření BNS pro řízení podniku.