Novák Petr – Aplikace systému BNS ve strojírenských podnicích

V první části je popsána problematika informačních systémů obecně, dále problematika manažerských informačních systémů a problematika Business Inteligence. Dále je zde popsán princip práce softwaru BNS. V analytické části je popsán návrh manažerského informačního systému BNS pro strojírenské podniky, konkrétně pro oblast těžkého strojírenství.


Anotace

V první části je popsána problematika informačních systémů obecně, dále problematika manažerských informačních systémů a problematika Business Inteligence. Dále je zde popsán princip práce softwaru BNS. V analytické části je popsán návrh manažerského informačního systému BNS pro strojírenské podniky, konkrétně pro oblast těžkého strojírenství.


Annotation

In the first part od thesis is describeing of Information Systems, Management Information Systems and Business Inteligence. In the next part of thesis is described principle of BNS. In the analytical part is described design of BNS for mechanical companies.

klíčová slova: Informační systém, Manažerský informační systém, Business Intelligence, Balanced Scorecard, Business Navigation, strategie


Úvod

Při dnešním způsobu řízení podniků, je stále větší potřeba mít utříděné informace v daný čas. Informační technologie nám umožňují stále efektivnější práci s daty a informacemi. Přidaná hodnota informačních technologií při zpracování dat v podnicích je velmi vysoká. To je důvod, proč si autor zvolil toto téma diplomové práce, a proč ho zajímá tato problematika. Aplikace manažerských informačních systémů je dnes u středně velkých, a velkých podniků nezbytná. Podniky s různým předmětem podnikání mají různé informační potřeby. Autor se zaměřuje na strojírenské podniky.
Autor si vybral manažerský informační systém Business Navigation, využívající technologií Business Inteligence a technologií Balanced Scorecard. Byl vybrán systém, který implementuje společnost INEKON-SYSTEMS, s.r.o. do různých podniků v České republice, Slovenské republice a Polsku. Diplomová práce je zaměřena na aplikaci systému BNS ve strojírenských podnicích.