Málek Petr – Analýza a návrh aplikací EIS v prostředí Commander Decision

V první části diplomové práce se autor zabývá významem manažerských systémů pro řízení ekonomických subjektů, trendem ve využívání OLAP technologie v této oblasti a trendy v samotné OLAP technologie. Druhá část popisuje a charakterizuje vybrané produkty ze sady Commander Decision. Zejména se jedná o následující produkty a některé další.

Anotace

 

V první části diplomové práce se autor zabývá významem manažerských systémů pro řízení ekonomických subjektů, trendem ve využívání OLAP technologie v této oblasti a trendy v samotné OLAP technologie.
Druhá část popisuje a charakterizuje vybrané produkty ze sady Commander Decision. Zejména se jedná o následující produkty a některé další.

  • Essbase Server - OLAP databázový server.
  • Essbase Application Manager - správa a vytváření OLAP databází, návrh dimenzí, prvků v dimenzích, výpočtových algoritmů, pravidla a plnění databáze daty.
  • Essbase Spreadsheet Client – klientské prostředí Essbase databáze v prostředí Microsoft Excel.
  • Decision Desktop – grafický klientský program určený pro koncové uživatele z řad manažerů.

 

Ve třetí části diplomové práce autor popisuje řešení vybrané úlohy EIS v tomto prostředí. Řešení je popisováno od vstupních podmínek projektu přes návrh modelů až po závěrečné vytváření grafické a analytické presentace aplikace.
Ve čtvrté části jsou zmíněny kritické faktory řešení, závěry plynoucí ze zkušeností nabytých během práce s produkty Commander Decision a úvaha nad situací manažerských systémů v České republice a ve světě.


Klíčová slova: EIS, MIS, OLAP, informační systém, manažerské informační systémy, COMSHARE, ARBOR, Commander Decision, Essbase, Excel, Decision Desktop, Internet


Cíl práce

Hlavním cílem diplomové práce je komplexně zanalyzovat a zhodnotit produkt OLAP technologie nabízeného na trhu informačních systémů v Česká republice a ověřit jeho možnosti a omezení při tvorbě aplikace.