Lazarová Martina - Zhodnocení přínosu implementace Business Navigation System u zákazníků

Diplomová práce „Zhodnocení přínosu implementace Business Navigation System u zákazníků“ se v teoretické části zabývá popisem společnosti INEKON SYSTEMS s.r.o., dále popisem systému Business Navigation, relevantními teoretickými podklady a stanovením míry jejich využití. Zaměřuje se také na určení cílů a úkolů průzkumu. Praktickým výstupem je sestavení dotazníku, zpracování získaných dat a navržení doporučení.

Anotace práce

Diplomová práce „Zhodnocení přínosu implementace Business Navigation System u zákazníků“ se v teoretické části zabývá popisem společnosti INEKON SYSTEMS s.r.o., dále popisem systému Business Navigation, relevantními teoretickými podklady a stanovením míry jejich využití. Zaměřuje se také na určení cílů a úkolů průzkumu. Praktickým výstupem je sestavení dotazníku, zpracování získaných dat a navržení doporučení.

Cíl

Cílem diplomové práce je zhodnocení přínosu implementace systému Business Navigation (BNS) pro řízení podniku u zákazníků. Vyhodnocení přínosu by mělo sloužit společnosti Inekon Systems (IS) k případným úpravám:
- jak BNS,
- tak postupu a způsobu implementace,
- tak i komunikace se stávajícími i potenciálními zákazníky.
Společnost Inekon Systems cítila potřeby zhodnotit přínos implementace systému Business Navigation, aby přišla jak na klady kvality tohoto systému, tak i nedostatky, kterým se chce v budoucnu vyvarovat. Dále chce společnost stále zdokonalovat systém BNS, aby uspokojila své zákazníky a dokázala výhody tohoto systému i svým potencionálním zákazníkům.Společnost Inekon Systems s.r.o., je jedna z dceřiných společností podniku Inekon Group. Zaměřuje se na informační systémy pro řízení podniků a projekty podporující
manažerské rozhodování. Od roku 2002 poskytuje obchodní společnost služby pro více než šedesát společností z různých oborů podnikání. Nabízí svým zákazníkům ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn, taktické dlouhodobé i krátkodobé plánování a analýzu výsledků. Společnost je autorem metodického a navigačního řešení Business Navigation System.Business Navigation (BN) umožňuje vznik komplexního navigačního systému, díky němuž lze zpřehlednit a zjednodušit všechny klíčové procesy ve společnosti. BN je možné rozdělit na část strategické a taktické navigace. rategická navigace se zaměřuje zejména na dlouhodobé plánování. Má tři vzájemně provázané moduly: Business plán, Balanced Scorecard a Strategické projekty. Taktická navigace podporuje tvorbu ročního plánu či jeho zpřesňujících prognóz. Využívá čtyř funkčních oblastí: Prodejní výkonnost businessu, Nákladovost a ziskovost výkonu, Finanční výkonnost bussinesu a Zdroje a potenciály
výkonu. Obsahovou náplň modulu tvoří za spolupráce specialistů Inekon Systems sami manažeři a majitelé. Právě ti identifikují podnikovou misi, vizi, strategii. Business Navigation System (BNS) je důležitou součástí nabízených plánovacích a
analytických nástrojů. Díky tomuto softwarovému řešení je možné navázat všechny moduly na podnikové informační systémy, které jsou ve společnosti používány. BNS dokáže propojit celofiremní strategii s taktickým plánováním a analýzou výsledků.