Holoubek Jan - Využití metody Balanced Scorecard ve stavebních firmách

Příkladem firmy zavádějící BSC ve stavebním podniku je Inekon Systems v Metrostavu. Inekon Systems je nová divize společnosti Inekon Group, a.s. zabývající se poskytováním řešení na podporu podnikového plánování a controllingu v rámci rozšířeného konceptu busines navigation, který pomáhá managementu podniků ve strategické a taktické navigaci firem k podnikatelským cílům.

Úryvek

Příkladem firmy zavádějící BSC ve stavebním podniku je Inekon Systems v Metrostavu. Inekon Systems je nová divize společnosti Inekon Group, a.s. zabývající se poskytováním řešení na podporu podnikového plánování a controllingu v rámci rozšířeného konceptu busines navigation, který pomáhá managementu podniků ve strategické a taktické navigaci firem k podnikatelským cílům. Je to ucelený podnikatelský koncept manažerského plánování a controllingu, jehož schema je znázorněno na obr. 5. 
Procesy vrcholového řízení a rozhodování jsou podpořeny konzistentním metodickým aparátem a specializovaným informačním systémem. Vzniká jednotný celopodnikový navigační systém, který umožňuje transparentním způsobem vést celý podnik a jeho jednotky k stanoveným podnikatelským záměrům.
BNS (Bussines navigation system) pokrývá jak problematiku celofiremní strategie založené na metodologii Balanced Scorecard (BNS - SX), tak i oblast ročního taktického plánování a analýz dosažených výsledků (BNS - AB).
Využitím systému lze provázat strategii se všemi klíčovými činnostmi společnosti a získat tak nástroj, ve kterém je strategie stále na očích a všechny významné aktivity společnosti jsou s ní konfrontovány.
      
BNS-SX umožňuje vrcholovému vedení sledovat plnění strategických cílů s možností rozkladu ukazatele podle vizuální barevné navigace. Uživatelé mají možnost dostat se až na detailní úroveň analytických pohledů a tam najít příčiny problémů a odchylek v plnění podnikových cílů. Rychlý a efektivní přístup ke všem strategickým informacím činí ze systému BNS-SX exkluzivní nástroj strategické navigace podniku.
Přínos ze zavedení BSC se projeví již po několika měsících, kdy budou priority projektů a jejich výběr pravidelně konfrontovány se strategickými cíli společnosti.