Frynta Tomáš – Problémy současného stavu IS/IT z pohledu strategického řízení a jejich východiska

Současný rychlý vývoj v oblasti výpočetní techniky a zároveň stupňující se globalizace ekonomiky, která výrazně zvýšila konkurenci, vedly k tomu, že již téměř každá firma využívá nějaký informační systém. Informační systémy u středních a větších firem jsou robustní a snaží se obsáhnout co nejvíce dat. Tyto systémy jsou většinou postaveny na velkých relačních databázích, v nichž je obsaženo množství detailních informací. Díky rychlému rozvoji kapacity a výkonu počítačů již není pro­blematické tyto systémy zavést, a proto se většina podniků těší z výhod, které tyto systémy skýtají. Protože možnosti výpočetní techniky rok od roku vzrůstají, obrátil se trend vývoje od technického umožnění velký systém zavést k uživatelské přívětivosti. Dnešní systémy, nebo doplňky již existujících systémů se snaží mnohem dynamičtěji a jednodušeji přistupovat k datům. Jedna z oblastí, kde se toto nejvíce projevuje, je oblast řízení a rozhodování. Pro správné strategické rozhodnutí je potřeba mít k dis­pozici vhodně zanalyzované informace v co nejkratším čase. Řídící pracovníci větši­nou nerozumějí detailům systému, proto je nezbytné, aby ovládání systému bylo snad­né a rychlé.

Úvod

Současný rychlý vývoj v oblasti výpočetní techniky a zároveň stupňující se globalizace ekonomiky, která výrazně zvýšila konkurenci, vedly k  tomu, že již téměř každá firma využívá nějaký informační systém. Informační systémy u středních a větších firem jsou robustní a snaží se obsáhnout co nejvíce dat. Tyto systémy jsou většinou postaveny na velkých relačních databázích, v nichž je obsaženo množství detailních informací. Díky rychlému rozvoji kapacity a výkonu počítačů již není pro­blematické tyto systémy zavést, a proto se většina podniků těší z výhod, které tyto systémy skýtají. Protože možnosti výpočetní techniky rok od roku vzrůstají, obrátil se trend vývoje od technického umožnění velký systém zavést k uživatelské přívětivosti. Dnešní systémy, nebo doplňky již existujících systémů se snaží mnohem dynamičtěji a jednodušeji přistupovat k datům. Jedna z oblastí, kde se toto nejvíce projevuje, je oblast řízení a rozhodování. Pro správné strategické rozhodnutí je potřeba mít k dis­pozici vhodně zanalyzované informace v co nejkratším čase. Řídící pracovníci větši­nou nerozumějí detailům systému, proto je nezbytné, aby ovládání systému bylo snad­né a rychlé. Z  těchto důvodů je tato oblast v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících a vzhledem k tomu, že souvisí s oborem mého studia, se pro­ble­ma­tikou některých aspektů informačních systémů pro strategické rozhodování zabývá moje diplomová práce.
V první části se zabývám informačními systémy pro strategické rozhodování a  tím co by měly umožňovat, a zároveň je v této části popsán vybraný managerský informační systém ALEA.
Druhá část se zabývá tématem strategického rozhodování a transformací pojetí strategie do metody BSC. Jsou zde popsány základy metody BSC a její rozdělení na základní vzorové pohledy: finanční, zákaznický, interních procesů a růstu.
Poslední část řeší problematiku implementace metody BSC do managerského informačního systému na konkrétním případě.