Cipin Otto – Finanční řízení v podniku JITONA a.s. s podporou systému BNS

Práce se zabývá problematikou finančního řízení a plánování, které je podpořeno manažerským informačním systémem Business Navigation System.

Anotace

Práce se zabývá problematikou finančního řízení a plánování, které je podpořeno manažerským informačním systémem Business Navigation System.

klíčová slova: Cash-flow, podnikové finance, finanční řízení, finanční plánování, plánování cash-flow

Cíle a zdůvodnění zadání diplomové práce

Tato diplomová práce (“Finanční řízení v podniku JITONA a.s. s podporou systému BNS“) se bude věnovat rozsáhlé problematice finančního řízení a finančního plánování v podnicích, které jsou podpořeny manažerským informačním systémem.
Diplomová práce bude zpracovávána ve spolupráci se společností INEKON SYSTEMS s.r.o. a SEFIMA s.r.o., které začínají vyvíjet nový modul do již zavedeného manažerského informačního systému Business Navigation Software (BNS) do nábytkářské aliance JITONA Tusculum. Na vývoji nového modulu se bude autor aktivně podílet a spolu s konzultanty z INEKON SYSTEMS a SEFIMA. Autor diplomové práce bude dojíždět do závodu v Soběslavi kvůli konzultacím ohledně požadavků ze strany Jitony na nový softwarový modul.
Primárním cílem diplomové práce bude návrh modulu Cash-Flow do systému Business Navigation Software. Řešení bude přesně kopírovat požadavky ze strany Aliance JITONA Tusculum a bude navrhovat procesní model plánování cash-flow.
Sekundárním cílem, jehož vyřešení bude předcházet samotnému návrhu modulu Cash-Flow, bude analýza aktuálního postupu finančního plánování a analýza úzkých míst v dosud uplatňované metodice finančního plánování. V této části budu čerpat z informací poskytnutých podnikem v Soběslavi.
Tato diplomová práce je řešena paralelně s vývojem a implementací modulu Cash-Flow do podniku JITONA a.s., o jehož implementaci management rozhodl z důvodu komplikovaného s časově náročného sestavování finančního plánu.
Nejdříve bude popsán koncept Business Navigation, retrospektivní cash-flow a finanční plánování. Následovat bude analytická část, ve které bude popsán systém finančního řízení v Jitoně a budou zanalyzovány informační potřeby v podniku. Nakonec bude popsán návrh modulu Cash-flow do systému BNS.