Beneš Jiří - Tvorba strategie podniku podporovaná metodou Balanced Scorecard ve spol. s r.o. Tiskárna Jiskra

Během studia na oboru řízení a ekonomiky podniku jsem měl, v rámci studentské tvůrčí činnosti, možnost blíže se seznámit s metodou BSC. Tato metoda mě zaujala a tento zájem se odrazil při výběru tématu pro diplomovou práci. Firma Tiskárna Jiskra spol. s r.o. působí na trhu již delší dobu, firma prošla svým vznikem a počátečním růstem, aby se dnes vypracovala v relativně stabilní středně velkou tiskařskou firmu. Vedení společnosti stojí před rozhodnutím, kam bude směřovat dál? Je před rozhodnutím zda zůstane u zavedených postupů řízení nebo svůj přístup k řízení změnit, a začít řídit na základě strategie. Ve své diplomové práci chci ukázat, že lepší volbou je řízení na podkladě strategie. Pro implementaci strategie jsem se rozhodl použít metodu Balanced Scorecard. Třetí kapitola obsahuje historii podniku, popis současného stavu a finanční analýzu, která zhodnocuje výsledky předchozích rozhodnutí vedení. Hlavní část práce se opírá o kapitoly pět a šest. V páté kapitole jsou formulovány možné varianty strategie podniku. V šesté kapitole je popsána implementace zvolené strategie pomocí metody Balanced Scorecard a zhodnocení přínosů zavedení strategie do podniku.

 

Anotace

 

Během studia na oboru řízení a ekonomiky podniku jsem měl, v rámci studentské tvůrčí činnosti, možnost blíže se seznámit s metodou BSC. Tato metoda mě zaujala a tento zájem se odrazil při výběru tématu pro diplomovou práci.
Firma Tiskárna Jiskra spol. s r.o. působí na trhu již delší dobu, firma prošla svým vznikem a počátečním růstem, aby se dnes vypracovala v relativně stabilní středně velkou tiskařskou firmu. Vedení společnosti stojí před rozhodnutím, kam bude směřovat dál? Je před rozhodnutím zda zůstane u zavedených postupů řízení nebo svůj přístup k řízení změnit, a začít řídit na základě strategie. Ve své diplomové práci chci ukázat, že lepší volbou je řízení na podkladě strategie. Pro implementaci strategie jsem se rozhodl použít metodu Balanced Scorecard.
Třetí kapitola obsahuje historii podniku, popis současného stavu a finanční analýzu, která zhodnocuje výsledky předchozích rozhodnutí vedení.
Hlavní část práce se opírá o kapitoly pět a šest. V páté kapitole jsou formulovány možné varianty strategie podniku. V šesté kapitole je popsána implementace zvolené strategie pomocí metody Balanced Scorecard a zhodnocení přínosů zavedení strategie do podniku.

Úvod

Strategie je výraz cizího původu. Do odborné mluvy ho uvedli vojáci, kteří ho převzali z antiky. Starořecké „stratéga“ znamenala umění vojevůdcovské. To co umí „stratégos“, vojenský předák, jemuž obec svěřila vedení války. V kořeni slova je výraz „stratégem“, něco jako vynalézavý trik, nečekaný zvrat, překvapující rozuzlení, ale také předstírání, klam, svod, léčka, lest, úskok a past. To co kolem sebe na trhu vidíme, by se mohlo opsat tak, že se strategie opět stává „trikovým uměním“.
Během své historie prošel management několika koncepčními proměnami. Tou poslední, významnou a obtížnou, je koncepce strategického managementu, reagující na významné změny ve světě. Označuje dnešní prostředí za turbulentní. J. Naisbitt označil tyto změny ve svých „Megatrendech“ jako přechod z jedné éry do druhé, například lze uvést jeden z megatrendů, přechod z industriální do informační společnosti. Ať dnešní dobu nazveme jakkoliv, je pro ní charakteristické. Doba životnosti nových technologií se zkracuje a navíc se zvyšují kapitálové nároky na její pořízení. Zkracuje se doba životnosti nových produktů. Zvětšuje se objem dat, která může mít podnik k dispozici, ale je stále těžší z nich čerpat informace. Konkurence se stává globální. Tyto a další rysy způsobují, že řízení podniku je stále náročnější, neboť platnost předpovědí se zkracuje, s tím se také zkracuje horizont strategického rozhodování.