Studenti

 

Kvalitně zpracovaná diplomová práce a její obhajoba je jednou z podmínek k úspěšnému dokončení studia vysoké školy a prokázání schopnosti studentů tvůrčím, a přitom analytickým způsobem, zpracovat odborné a zajímavé téma. Které to však je?

Rozhodně byste měli volit takové, které je vám blízké a k němuž můžete získat řadu dobrých podkladů a konzultací. Téma by mělo být konkrétní. Obecné sice na první pohled vypadá jednoduší, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Budete zahlcení různými zdroji, budete mít problém z nich čerpat a postavit celou práci tak, aby měla jednotnou linii a vedla odněkud někam. Bude se vám těžko psát a na výsledku to nepochybně bude vidět.

Naše společnost INEKON SYSTEMS má pro vás řadu témat, která jsou pro vaše diplomové práce vhodná a dobře uchopitelná. Rádi vám poskytneme odborné zázemí i konzultace při jejich zpracování.

Můžete si vybrat například z:

  • Balanced Scorecard
  • Finanční řízení a plánování s pomocí BNS
  • Informační systémy v podnicích FMCG
  • Controlling jako podpora pro rozhodování
  • Manažerské řídící systémy a jejich úloha při stanovení strategie firmy
  • Oborová řešení MIS
  • MIS v malých a středních firmách

Máte jiný nápad, s nímž bychom vám mohli v naší společnosti pomoci? Ozvěte se a společně jej probereme.

Ing. Jan Hušek, Ph.D.
výkonný ředitel a jednatel INEKON SYSTEMS

„Spolupráci se studenty či absolventy v naší společnosti rádi přijímáme a považujeme ji za oboustranně obohacující. Osobně mám vždy radost, když vidím, že jim studijní pobyt přináší užitečné a prakticky využitelné znalosti. Pro mnohé z nich to je to navíc první skutečné setkání s realitou, v němž si mohou vyzkoušet, co je vlastně v praxi čeká a jaké nároky na ně budou pravděpodobně kladeny v budoucím zaměstnání. Nové pohledy a přístupy, které k nám současná generace mladých lidí přináší, je samozřejmě přínosem i pro nás a naši práci.“

 

Diplomové práce

Všechny diplomové práce


ABC - Activity Based Costing

kalkulace nákladů podle dílčích aktivit; filozofie ABC vychází z myšlenky, že náklady nevyvolává samotný výkon, ale aktivity (případně procesy), které k tvorbě výkonu vedou; výsledkem metody ABC je výrazně přesnější přehled o nákladové náročnosti jednotlivých produktů nebo zákazníků.

ABM - Activity Based Management

řízení procesů a aktivit; tento koncept řízení vychází ze skutečnosti, že fungování každé organizace může být popsáno jako sled určitých aktivit nebo procesů.

Asset Management

správa a řízení aktiv firmy.

Balanced Scoreacard

BSC- celosvětová metodologie sloužící k převodu strategie do realizace.

BNS

viz Business Navigation System.

BNS-AB

Business Navigation System, Advanced Budgeting - subsystém BNS podporující taktické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k tvorbě taktických (ročních) plánů a k analýze výsledků.

BNS-SX

Business Navigation System, Strategic Extention - subsystém BNS podporující strategické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k projektování strategických změn a k analýze výsledků.

BNS-Training (BNS-T)

je vzdělávací program spojený se sadou doprovodných služeb. Je určen pro podnikové manažery, controllingové pracovníky a specialisty, kteří si osvojí principy business navigace v oblastech prodejní výkonnosti, ziskovosti a finanční výkonnosti a řízení potenciálů.

BSC

viz Balanced Scorecard.

Business Intelligence

označení pro softwarové prostředky, které zpřístupňují informace z různých podnikových zdrojů, umožňují je využívat a analyzovat. Cílem je zajistit kvalitnější a přesnější informace a na jejich základě zefektivnit manažerské rozhodování.

Další pojmy