Navigační workshop

Podíváte se na řízení výkonnosti očima vašich kolegů, sjednotíte názory a pohlédnete dopředu.

Pouhé dva dny stačí k tomu, abyste za pomoci naší vyzkoušené metodiky sladili pohledy vašich klíčových manažerů na složité plánovací a rozhodovací procesy a začali přemýšlet o krocích, které povedou k pozitivnímu vývoji v zásadních oblastech řízení firmy.

Proč chtít Navigační workshop (NW):

  • Ujistíte se, zda systém vaší podnikové výkonnosti je minimálně na srovnatelné úrovni s firmami působícími ve stejnému oboru.
  • Získáte kvalitní procesní a datovou analýzu systému podnikové výkonnosti, o jehož nasazení přemýšlíte.
  • Jednoduše specifikujete potřeby vrcholového vedení firmy tak, abyste je uměli efektivně sladit s potřebami managementu v provozním systému (ERP).

Navigační workshop se věnuje zejména 4 hlavním výkonnostním tématům:

systému plánů a dynamických předpovědí, nutnosti změn a motivací k výkonnosti zaměstnanců, porozumění byznysu (detekce odchylek, reporting, predikce vývoje) a ziskovému prodeji.

NW vedou experti INEKON SYSTEMS s rozsáhlými pedagogickými dovednostmi z výuky na vysokých školách i praktickými zkušenostmi s vedením a realizací projektů implementace a rozvoje moderních řízení ve více než stovce společností v ČR a SR.

Co o NW říkají

Ing. Jiří Kyncltechnický ředitel P-D Refractories CZ, a.s.

„Navigační workshop jsme realizovali před zahájením reimplemantace SAP. Chtěli jsme mít jistotu, že systém bude obsahovat vše potřebné, co využijeme v MIS pro plánování a reporting. Workshop naše očekávání splnil. “

Ing. Milan Ettel generální ředitel MEDIN

„V průběhu semináře jsme si ve vedení společnosti vytvořili a sjednotili dosud roztříštěné představy o možnostech, které nabízejí pokročilé systémy řízení podnikové výkonnosti v jednotlivých funkčních oblastech.“

Ing. Vojtěch Žák ředitel controllingu MATADOR Automotive, Vráble

„Seminář NW nastavil reálné zrcadlo o tom, jaká je úroveň informační podpory řízení a plánování firmy. I když se ukázalo, že náš systém je celkově na solidní úrovni, odkryli jsme některá úzká místa, zejména v controllingu, která je potřeba řešit.“

Program workshopu

1.

Navigační rámec

Představí metodický přístup řízení výkonnosti a pomůže sjednotit terminologii mezi účastníky ve vazbě na vaši firmu.
2.

Datové modelování

Soustředí se přímo na vaši firmu a na návrh správné datové struktury, ve které je měřena a řízena výkonnost a podniková KPI.
3.

Procesní modelování

Zaměřuje se na řídící procesy ve vaší firmě a na správné „mapování“ manažerského systému pro jejich podporu.
4.

Funkční oblasti řízení výkonnosti

Sleduje plánovací a rozhodovací úlohy vaší firmy ve čtyřech funkčních oblastech Prodej (PVB), Ziskovost (NZV), Finance (FVB) a Zdroje (ZPV) ilustrovaných na konkrétních situacích a ukázkách prostřednictvím manažerského systému.

Mám zájem o nabídku