Moduly Nákup, Zásoby a Dodavatelé

Mějte přehled o tom, co potřebuje Vaše firma!

„Co je doma, to se počítá“. Ale platí to ještě dnes?

Modul BNS Nákup informuje o potřebě klíčových vstupů pro váš podnik, které vyplývají z ročních plánů nebo forecastů. Díky modulu Dodavatelé budete vědět, kteří dodavatelé vám s podnikovým zásobováním nejlépe pomohou a modul Zásoby vás bude informovat nejen o aktuálním stavu těchto zdrojů, ale i stavu hotových výrobků na skladě. 

Perfektní přehled o tom, co máte, co je třeba nakoupit, od koho a kdy přinese rychlejší a správnější rozhodování. To je důležité v každé době. Moduly Nákup, Zásoby a Dodavatelé jsou aktivně využívány v řadě společností, a to nejen ve vazbě na moduly Prodejní výkonnost, Variabilní náklady nebo Výroba. Chcete vědět více? Kontaktujte nás ještě dnes.

 

 

Moduly Nákup, Zásoby a Dodavatelé prokazatelně přispívají ke zjednodušení a zkvalitňování plánovacích a analytických procesů. Obzvláště v situaci, která vyžaduje snižování nákladů.

Co přinášejí moduly Náklady, Zásoby a Dodavatelé:

 

  • Díky propojení s ostatními moduly BNS (např. Prodejní výkonnost, Variabilní náklady nebo Výroba) bude Váš plán nákupu stále aktuální.
  • Snadno a bez prodlení zhodnotíte jednotlivě nakupované či vyrobené položky, nebo rovnou celé skupiny výrobků podle skutečných stavů a vývoje zásob.
  • Získáte neustálý přehled o ukazatelích, jako jsou množství, cena, kurz. Záleží jen na vás, jestli zvolíte pohled po strategických skupinách nebo po jednotlivých položkách materiálu.
  • Plán nákupu se jednoduše promítne i do manažerských a statutárních výkazů.
  • Budete znát bonitu svých dodavatelů a v každé době se tak budete moci rozhodnout, na koho se při nákupu strategických surovin a komponent spolehnete.

 

 

 

 

Mějte absolutní přehled ve dne v noci

Modul Nákup usnadní sestavení ročního plánu, výhledů a analýz nákupu materiálů, zboží, energií a řady dalších položek. Přesně podle toho jak je budete potřebovat pro svá rozhodnutí. Dokáže to v různých měnách, po dodavatelích, v jednotlivých měsících a také třeba po nákupčích. Navíc ve finančním i naturálním vyjádření. Můžete provádět analýzu v časových řadách nákladů, nakupovaného množství i nákupních cen. Všechny výsledky vždy přehledně graficky zobrazíte. Zaměřit se můžete na konkrétní položky, jejich skupiny nebo dodavatele. 

Modul Zásoby slouží k hodnocení toho, co už máte. Jasně ukáže skutečný stav a vývoj zásob v časových řadách, podle změn stavu a doby obratu zásob. Analýzu si můžete nastavit pro jednotlivé sklady nebo pro všechny najednou a promítat si je ve finančním i množstevním vyjádření. Modul Zásoby slouží výhradně pro sledování skutečnosti. 

Modul Dodavatelé vám pomůže s výběrem kvalitních dodavatelů. V BNS budete mít možnost průběžně sledovat spolehlivost dodavatelů např. v kvalitě dodávek, jejich včasnosti nebo ceně a vybrat si tak ty nejlepší partnery pro Vaše plány. Chcete vědět více? Kontaktujte nás ještě dnes

 

 

 

Mám zájem o nabídku