Aktivní řízení dlouhodobého CASH FLOW

 

Získejte rychlé odpovědi na vaše otázky

Nástroje BNS pro dlouhodobé cash flow zcela změní váš dosavadní způsob plánování financí.

V situacích, kdy dochází k velkým výkyvům na trhu, je zapotřebí pružně reagovat a sestavovat si i v průběhu roku operativní forecasty. Většina firem stále využívá poměrně neefektivní excelovou formu. Sestavení plánu je tak výrazně zdlouhavé a manuálním sbíráním dat z více zdrojů dochází ke značné chybovosti.

Oproti tomu nové nástroje BNS pro plánování rozvahy a cash flow v měsíční či čtvrtletní periodě vám umožní pružně reagovat na změny z okolního prostředí. Tyto změny můžou ovlivnit plánovaný vývoj aktiv i pasiv a aktualizovaný plán vám dá odpovědi na důležité otázky. Kontaktujte nás ještě dnes.

 

 

Aktivní řízení dlouhodobého cash flow v době recese je jednou z nejdůležitějších činností managementu ve firmě!

S BNS si snadno odpovíte na otázky typu:

 

 

  • Máme jasný a přesný přehled o našem dlouhodobém cash flow?  
  • Máme dostatek zdrojů na plánované investice?
  • Máme optimální zásoby vzhledem k nárůstu / poklesu tržeb?
  • Jak se bude vyvíjet stav obchodních pohledávek při změně tržeb?
  • Máme dostatečné zdroje financování, zejména bankovních úvěrů?
  • Budeme schopni plnit bankovní kovenanty při vyšším zadlužení?
  • Jak se při změně nákladů změní závazky obchodní, za zaměstnance, daňové a další? 
  • Je naše cash flow v pořádku a nečeká nás nemilé překvapení?

 

 

 

 

Variabilita a rychlost

Pomocí BNS lze i v té nejjednodušší variantě v modulu financí využít údajů z výsledovky k sestavení rozvahy a cash flow použitím jednoduchých vazeb.  Například pro výpočet obchodních pohledávek a závazků ve vazbě na tržby a náklady, investice, úvěry atd.

Při využití dalších modulů lze v BNS sestavit plán od prodeje až po cash flow s daleko vyšší přidanou hodnotou. Rychle zde dokážete přenést informace při změně situace na trhu přes modul prodeje, variabilní náklady, zásoby, investice až po cash flow. Hodnoty mezi jednotlivými moduly se přenášejí automaticky, takže zůstane zachována kontinuita dat na rozdíl od Excelu. Takto sestavený plán můžete dále modelovat a management tak má k dispozici velice silný nástroj pro operativní řízení.

Přidanou hodnotou je i vizualizace výsledného plánu cash flow, kde na jednom moderním dasboardu uvidíte všechny potřebné informace.  Můžete porovnávat varianty plánu, vidíte vývoj klíčových aktiv a pasiv v čase, plnění bankovních kovenantů, atd. 

 

Podívejte se, jak snadno lze pomocí nástrojů BNS aktivně řídit dlouhodobé cash flow: 

 

 

Mám zájem o nabídku