Webinář TD-ABC modelování a pokročilé metody kalkulací v BNS

Zveme vás na webinář, kde vám ukážeme revoluční modul TD-ABC, který představuje významnou konkurenční výhodu pro uživatele BNS

Přihlaste se zdarma, začínáme už 4. 11. 2021

Webinář TD-ABC modelování a pokročilé metody kalkulací v BNS
  • Máte někdy pocit, že se celá vaše firma nebo vaše oddělení věnuje požadavkům jediného zákazníka, aniž by to jakkoli ovlivnilo čísla, která vypovídají o jeho ziskovosti?
  • Myslíte si, že některé z malých zakázek mohou být ve skutečnosti ztrátové, i když vykazují nadstandardní krycí příspěvek?
  • Chtěli byste vědět, jakou skutečnou režii je nutné napočítat k nakupovaným službám, které ubírají část z přidané hodnoty vaší produkce?
  • Zajímalo by vás, kam až může být za daných okolností výhodné stlačit cenu, pokud je jedinou alternativou neprodaná kapacita?

V rámci webináře vám představíme přístupy řešení:

  • Kalkulace komplexních produkčních sazeb (ve výrobě sazeb strojů) s pokročilým rozvrhováním.
  • Kalkulace TD-ABC s možností modelování nákladových toků v rámci praktické excelové ukázky na příkladu vzorové společnosti MAMMUT.


V mnoha oblastech řízení se podniky posunuly významně dopředu – analyzují se big data, využívá se umělá inteligence, plánuje se agilně.

Klíčový údaj pro rozhodování, a sice skutečný zisk nebo ztrátu, ovšem nadále určujeme pomocí statických kalkulačních vzorců.

Takový postup není nutné zavrhovat v operativní rovině, zejména tehdy, pokud informační technologie zvládnou to, co bylo dříve obtížně představitelné, tedy souběžné využití víceúrovňových a vícedimenzionálních krycích příspěvků. 

Uživatelé BNS zde mají výhodu reprezentovanou průběžně vylepšovaným  modulem „Kalkulace a příspěvky“, kde lze využít rozdělení procesů do aktivit a ty pomocí „driverů“ (alokačních klíčů) přiřadit k produktům. Na přelomu roku budou moci uživatelé rozšířit paletu svých BNS nástrojů o modul „TD-ABC modelování“, který umí na podobné úrovni analýz a s podobnými zobrazovacími prostředky posuzovat výhodnost nebo nevýhodnost manažerských rozhodnutí. Tento modul bude možné použít i pro středně a dlouhodobé výhledy, tedy mimo jiné eliminovat špatná rozhodnutí dříve, než se projeví jejich hospodářské důsledky.

Modul BNS TD-ABC je aktuálně ve finální fázi vývoje a cílové zaměření modulu a jeho potřebu ve vašich firmách s vámi rádi projednáme.

Na webináři vystoupí:
Jan Hušek, výkonný ředitel, INEKON SYSTEMS
Milan Drahoňovský, finanční ředitel Státní tiskárna cenin
Tomáš Nekvapil, ředitel divize poradenství, Controller Institut
Jan Matúš, senior controller INEKON SYSTEMS

Přihlaste se kliknutím zde