Účetní konsolidaci si teď v MALL Group opravdu užívají

MALL Group úspěšně nasadila systém BNS pro podporu procesu účetní konsolidace a vypořádání vnitroskupinových vztahů. Modul Konsolidace představuje v systému BNS nástroj pro kompletní pokrytí procesů zpracování finančních konsolidovaných výkazů včetně konsolidovaných tabulek do přílohy účetní závěrky.

Účetní konsolidaci si teď v MALL Group opravdu užívají

MALL Group úspěšně nasadila systém BNS pro podporu procesu účetní konsolidace a vypořádání vnitroskupinových vztahů (dále IC vypořádání). „V okamžiku startu projektu jsme již měli rozběhnutý projekt BNS pro podporu manažerského formátu reportingu a budgetingu. Využití systému BNS i pro tuto oblast bylo proto logickou volbou,“ říká Michal Bareš, který působí jako CFO společnosti CZC.cz, patřící do skupiny MALL Group. Jeho kolegyně Jana Neubauerová, která v MALL Group zastává pozici vedoucí oddělení konsolidace a reportingu dodává: „Od počátku jsme měli vizi jednoho systému, který uspokojí controlling jako správce budgetu, tak i útvar konsolidace a reportingu. Modulární struktura systému BNS nás proto oslovila.“
Modul Konsolidace představuje v systému BNS nástroj pro kompletní pokrytí procesů zpracování finančních konsolidovaných výkazů včetně konsolidovaných tabulek do přílohy účetní závěrky. V rámci modulu jsou řešeny dvě podoblasti: IC vypořádání a vlastní konsolidace.

Zefektivnění procesu IC vypořádání

V rámci IC vypořádání mají uživatelé konsolidovaných entit i holdingu k dispozici nástroj pro efektivní informační podporu vypořádání vnitroskupinových vztahů mezi konsolidovanými entitami. „Řešení IC transakcí je obrovský posun. Dříve nás stálo nesmírné úsilí dobrat se skutečného stavu, abychom v daných transakcích sladili výši pohledávky a závazku nebo odůvodnili příčinu rozdílu. To byla opravdu dřina. Dnes mají díky BNS jednotlivé společnosti k dispozici platformu, na níž si tyto rozdíly ve vzájemných vztazích vykomunikují a k nám do konsolidačního týmu v centrále již dostáváme přehled existujících rozdílů s komentáři. Dnes tedy v podstatě IC vztahy jen kontrolujeme a můžeme se více zaměřit na účetní řešení rozdílů a metodické vedení entit. Tedy přesně tu nadstavbu, která se od nás čeká a na kterou nám dříve nezbýval čas,“ pochvaluje si nové řešení Jana Neubauerová.


Statutární, manažerská a akcionářská konsolidace

Řešení podporuje jak variantní konsolidační schémata, tak také konsolidované výkazy ve více formátech. „Konsolidace v našich podmínkách neznamená pouze statutární reporting určený ke zveřejnění, ale i uspokojení informačních potřeb bank a akcionářů, kteří mají jemně odlišné požadavky na reporty. Kromě roční statutární konsolidace tak vytváříme v BNS ještě čtvrtletní konsolidaci manažerskou a akcionářskou,“ vysvětluje Michal Bareš.
Vlastní konsolidace je metodicky založena na skupinovém účetním rozvrhu, na který jsou převodníkem navedeny účtové osnovy jednotlivých entit. Prvky skupinového účetního rozvrhu, v terminologii MALL Group nazývané jako IFRS kódy, jsou pak navedeny do příslušných řádků reportů. Jana Neubauerová doplňuje: „IFRS kódy jsme definovali s vizí jejich využití nejen jako vstupu do vlastních výkazů, ale i do přílohy účetní závěrky, která obsahuje řadu tabulek vysvětlujících například pohyby majetku, detaily aktiv, výnosů, nákladů či rizika. Celkem se v našich podmínkách jedná o přibližně 50 tabulek.“


Proces konsolidace pod kontrolou

V rámci jednotlivých reportů jsou v systému definovány řádově stovky kontrolních uzlů. Jedná se zpravidla o kontrolní výpočty jako např. porovnávání součtu aktiv a pasiv či ověření, že součet hodnoty hmotného majetku v přílohové tabulce odpovídá hodnotě hmotného majetku v rozvaze. „Bylo pro nás esenciální kontroly v rámci BNS mít, abychom mohli okamžitě identifikovat hodnotové neshody. Oddělení konsolidace a reportingu, které má kontrolu na starosti, tak ihned vidí, že danou komponentu ještě nelze uzavřít, protože existují rozdíly nebo se rozdíly nachází mimo stanovenou toleranci,“ vysvětluje Michal Bareš.


Plány na další rozvoj

Náročnou zátěžovou zkoušku v podobě úspěšného auditu roční statutární konsolidované závěrky má konsolidační systém BNS zdárně za sebou. I přes důkladné testování, které bylo možné i díky zapojení externí poradenské společnosti, všem spadl kámen ze srdce. „Aktuálně necítím potřebu v systému dělat zásadní změnu a po nějaký čas si chci spíše nového pomocníka náležitě užít,“ říká s úsměvem Jana Neubauerová. „Nicméně do budoucna zamýšlíme propojení s budgetem a s treasury. Tím bychom se vrátili k prapůvodní myšlence mít veškerou konsolidační, rozpočtovou a finanční agendu v rámci skupiny propojenou v jednom systému,“ dodává.