Studenti ČVUT začali k přípravě na reálný život manažerů využívat simulační hru

V učebně nezbylo ani jedno volné místo. Ve čtvrtek 7. listopadu byla ve spolupráci se společností INEKON SYSTEMS na Fakultě strojní ČVUT jako na první české univerzitě zařazena výuka strategického a finančního plánování a analýzy s využitím herní simulace Business Navigation Game. Studenti si tak mohou od včerejška vyzkoušet, jak skutečně bude vypadat jejich práce manažerů v oblasti plánování a controllingu a jak obstojí v konkurenčním prostředí.

Studenti ČVUT začali k přípravě na reálný život manažerů využívat simulační hru

Business Navigation Game spojuje do jednoho funkčního celku manažerský informační systém BNS používaný ve stovkách firem v ČR i zahraničí a simulační software LUDUS běžně používaný na vysokých školách po celém světě včetně ČR. „Dlouho jsme na naší fakultě hledali nástroj, ve kterém by si studenti mohli vyzkoušet nejen plánovat, ale také vidět důsledky svých rozhodnutí. Proto jsem přesvědčen, že využití simulační hry Business Navigation Game, ve které si mohou ověřit i své schopnosti týmové spolupráce v rámci konkurenčního prostředí, je pro naše studenty velkým přínosem. Obecně platí, že výuka formou herních simulací je pro studenty atraktivní a při výuce jsou mnohem více motivovaní. Systém integrovaného řešení BNS-LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard. Z pohledu našeho cílového profilu absolventa je to vynikající způsob, jak studenty připravit na úspěšnou profesní kariéru,“ konstatuje Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., z Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT.

Nesporná výhoda integrovaného řešení BNS-LUDUS spočívá v tom, že funguje v reálném prostředí skutečného manažerského informačního systému, který budou mnozí studenti po absolutoriu využívat ve firmě, kde budou po zakončení studií pracovat. „Skupiny studentů vytvářejí virtuální podniky, které mezi sebou soutěží s výrobky až na čtyřech trzích současně. Neustále sledují, jak je jejich business plán, který připravili, trhem přijímán a aktualizují svá rozhodnutí podle chování konkurence. Musí tedy například reagovat na změny v oblasti marketingu, obchodu, výroby, logistiky, financí či globálních trendů,“ vysvětluje princip nové formy výuky Ing. Jan Hušek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti INEKON SYSTEM.

V zahraničí využívá integrované řešení BNS-LUDUS například Katedra podnikového hospodářství Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu. „Absolventi, kteří prošli simulační hrou u nás na fakultě a dnes jsou manažery, či dokonce majiteli firem, říkají, že jim pomohla k lepšímu uplatnění na trhu práce a prohloubila schopnosti využít znalosti získané během studia. Ukázalo se, že když mají studenti s pomocí BNS možnost vizualizace výsledků, jsou lépe připraveni pro budoucí pracovní uplatnění v rámci firmy,“ tvrdí vedoucí katedry Doc Ing. Andrea Sujová, PhD. Příští semestr bude výuka s využitím herní simulace Business Navigation Game zahájena i v německé Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design.

Čím dál tím více ředitelů firem touží po absolventech, kteří by nemuseli být zdlouhavě a pracně zaškolování do práce s používanými manažerskými systémy. Spojení teoretických znalostí s praxí v simulovaném tržním prostředí pomůže studentům lépe pochopit vazby a vztahy, které jsou jinak vysvětlovány spíše v podmínkách dokonalých trhů a racionálních zákazníků či investorů. Simulace jsou však přípravou na reálný manažersko-ekonomický život, v němž každý má svou zodpovědnost a v němž je důležitá souhra týmu. Díky Business Navigation Game se absolventi mohou do takového týmu platně zařadit téměř okamžitě po svém nástupu.