OSTROJ: S digitalizací procesů přichází i BNS

Společnost OSTROJ je jednou z nejstabilnějších firem nejen v Moravskoslezském regionu, ale i v celé České republice. Řadí se mezi nejvýznamnější výrobce v sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů. Její důlní zařízení jsou využívána po celém světě.

OSTROJ: S digitalizací procesů přichází i BNS

Společnost OSTROJ se rozhodla nahradit dosud používaný systém ERP novým řešením IFS Applications 10 s cílem standardizovat a automatizovat procesy a v maximální míře je sjednotit napříč jednotlivými divizemi společnosti. „Zároveň však hledala systém pro podporu tvorby firemních plánů, controllingu a snadnější navigace k odchylkám. V rámci výběrového řízení zaujalo vedení společnosti naše BNS, na které navíc získalo kladné zákaznické reference,“ konstatoval po podpisu implementační smlouvy obchodní ředitel INEKON SYSTEMS Ing. Jiří Vozňák.

„BNS implementujeme s cílem eliminovat ručně dělaný reporting bez možností jeho rychlého přizpůsobení měnícím se potřebám managementu. Očekávám, že nám poskytne srovnávací informace, které nám pomůžou učit se z nepřesností, porovnávat předpokládaná data se skutečností a eliminovat chyby, které můžou ohrozit chod firmy,“ uvedl Josef Zimmer, vedoucí odboru Finance a controlling, OSTROJ a.s., a dodal: „Věříme, že spolupráce s INEKON SYSTEMS povede ke standardizaci práce controllerů a všech kolegů zainteresovaných do plánování cash-flow, nákladů, tržeb a ulehčí nám tvorbu strategie naší společnosti (zdroj informací bude stejný, postupy budou stejné a kolegové se budou navzájem učit od toho druhého).“