Digitalizace obchodních procesů zvýší razantně ziskovost podnikání

INEKON SYSTEMS a NetDirect, který se zabývá tvorbou e-shopových, SaaS a portálových řešení a tvorbou webových stránek, se dohodli na strategické spolupráci. Díky vzájemné synergii již probíhá první pilotní projekt u tuzemského zákazníka s potenciálem přesahu i do zahraničí.

Digitalizace obchodních procesů zvýší razantně ziskovost podnikání

Společnost NetDirect patří mezi nejvýznamnější dodavatele B2B portálů a B2C e-shopů na českém trhu. NetDirect však nenabízí pouze digitalizaci procesů, ale celý komplex souvisejících služeb, jako jsou dynamická cenotvorba, personalizace, sběr big dat, automatizace procesů nebo online marketing.

Ze spolupráce mohou těžit zákazníci obou firem. Služby NetDirect jim totiž pomohou ve vazbě na BNS ještě lépe přizpůsobit procesy pro podporu jejich vlastních zákazníků, snížit pracnost obchodního procesu, optimalizovat výši skladů a efektivně automatizovat nastavování obchodních podmínek. A tím zvyšovat zisk a finanční toky z podnikání.