Dashboardy v BNS 4.0 přinášejí komfort do prezentací

Dashboardy v BNS 4.0 zachycují ucelený obraz o výkonnosti firmy a díky vizuálnímu zobrazení lze rychle a efektivně reagovat na nastalé skutečnosti. Díky funkcionalitě „Prezentační mód“ získávají pravidelné porady zcela jinou, mnohem pohodlnější dimenzi.

Dashboardy v BNS 4.0 přinášejí komfort do prezentací

"Prezentační mód“ umožňuje vytvářet v BNS 4.0 plně interaktivní prezentace, a to včetně vlastního vizuálního stylu. Do jednotlivých slidů prezentace může uživatel vkládat nejen vlastní text, ale i jakékoli obrázky či odkazy. Slidy, respektive jednotlivé objekty, jsou samozřejmě také přímo napojené na datový zdroj.

To ocení hlavně samotní tvůrci prezentací, kteří v porovnání s jinými prezentačními nástroji rapidně uspoří čas věnovaný tvorbě prezentace. V BNS 4.0 si stačí vytvořit prvotní vzor a přes výběr konkrétního prvku časové dimenze se automaticky vytváří další verze prezentací. Management firmy, který může přímo nad prezentací vytvářet konkrétní rozhodnutí díky možnosti prokliku na větší detail. Integrace živých dat vnáší do prezentace jasnou systematičnost a komfort, protože odpadají kroky spojené s neustálým přepínáním z jednoho prezentačního nástroje do jiných, v nichž jsou zobrazena konkrétní data. V „Prezentačním módu“ je prostě možné dělat vše v jednom nástroji na jednom místě. Tato nová funkcionalita BNS 4.0 maximálně podporuje vysoké nároky managementu kladené na celopodnikový reporting.