Business Navigation Game už i pro lidi z praxe

Zástupci tří vysokých škol: Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Business and Design; ČVUT v Praze, Fakulta strojního inženýrství, Katedry managementu a ekonomiky a VŠE v Praze, Fakulty informatiky a statistiky, Katedry informačních technologií se setkali s vedením společností Controller Institute, CAFIN a INEKON SYSTEMS na palubě lodní restaurace v centru Prahy. Diskutovali zde o budoucích krocích ve vývoji hry BUSINESS NAVIGATION GAME (BNS-LUDUS) a jejího uplatnění ve vzdělávání vysokoškolských studentů a profesionálů v oboru podnikání.

Business Navigation Game už i pro lidi z praxe

„Živě jsme diskutovali o tom, v čem je výuka formou hry Business Navigation Game (BNG) pro studenty na vysoké škole podobná školení expertů z praxe. Přestože jsme našli hodně společného, největší rozdíl je v tom, že studenti mají k dispozici celý semestr, zatímco školení probíhá jeden, maximálně dva dny. Tomu se musí kurzy doplněné o hru přizpůsobit, aby byl poučný a zábavný,“ konstatoval Ing. Jan Hušek, výkonný ředitel INEKON SYSTEMS. 
Důležité podle Jana Huška je, že je možné zkušenosti získané ze hry následně vyzkoušet v praxi, například při dalším kole plánování nebo simulace variantních scénářů s dopadem na výsledky společnosti. Právě díky BNG si účastníci kurzu uvědomí řadu otázek, které do té doby v rámci svých reálných postupů netestovali a po hře jim najednou přijde samozřejmé na ně v rámci podnikového plánu odpovídat. „Zejména, když ve hře vidí okamžité dopady vlastních rozhodnutí na ziskovost společnosti, se kterou soutěží proti jiným účastníkům,“ říká Jan Hušek, a dodává: „Věřím, že právě tyto diskuse přispějí k tomu, že BNG bude skvělá pro studenty, kteří ji poprvé absolvují již tento semestr na ČVUT a příští semestr také na univerzitě ve Wismaru, ale také pro praktiky, kteří se již počátkem příštího roku budou moci přihlásit na kurz BNG v CAFIN. Moc nám pomáhají zkušenosti ze Slovenska, kde BNG (BNS-LUDUS) využívají na univerzitě ve Zvolenu již několik let.“