Automatický reporting v Taurisu

Ve společnosti TAURIS, a.s. jsme nasadili novou funkcionalitu manažerského systému BNS - automatický reporting. Společnost tím zamýšlí zjednodušit dostupnost reportingu potřebného pro porady či sledování klíčových ukazatelů a zajistit, aby jejich distribuce zodpovědným pracovníkům probíhala automaticky.

Automatický reporting v Taurisu

Slovenská společnost TAURIS, a.s. a její dceřiné společnosti patří k předním slovenským výrobcům a distributorům masných výrobků a výsekového masa. Je držitelem mnoha ocenění a kvalita výrobků je jedním ze základních pilířů společnosti. TAURIS, a.s. se specializuje na výrobu drobných masných výrobků, měkkých salámů, šunek, speciálních masných výrobků, výrobků ze slaniny a vepřového boku, uzených mas, vařených masných výrobků a pomazánek.