24. Controllingové fórum

Zveme Vás na vystoupení Jana Huška z INEKON SYSTEMS a Tomáše Nekvapila z Controller Institut na 24. Controllingovém fóru, které proběhne 16. – 17. září 2021.

V rámci našeho úvodního workshopu, který začíná 16. 9. v 9:30, Vám představíme přístupy, jak řešíme:
• Kalkulace komplexních produkčních sazeb (ve výrobě: sazeb strojů) s pokročilým rozvrhováním.
• Kalkulace TD-ABC s možností modelování nákladových toků.

Na závěr workshopu Vás čeká zamyšlení i zajímavé ceny v rámci controllingového příkladu na téma "O kolik by bylo možné snížit ceny výrobků díky propočtené nákladové úspoře, pramenící z lepšího vytížení kapacit".

24. Controllingové fórum

TD-ABC modelování – unikátní konkurenční výhoda pro uživatele BNS

  • Máte někdy pocit, že se celá vaše firma nebo vaše oddělení věnuje požadavkům jediného zákazníka, aniž by to jakkoli ovlivnilo čísla, která vypovídají o jeho ziskovosti?
  • Myslíte si, že některé z malých zakázek mohou být ve skutečnosti ztrátové, i když vykazují nadstandardní krycí příspěvek?
  • Chtěli byste vědět, jakou skutečnou režii je nutné napočítat k nakupovaným službám, které ubírají část z přidané hodnoty vaší produkce?
  • Zajímalo by vás, kam až může být za daných okolností výhodné stlačit cenu, pokud je jedinou alternativou neprodaná kapacita?

 

Co se týče nečekaných událostí, byla poslední léta pro podniky obzvlášť štědrá, ale v mnoha oblastech jsme se již dokázali přizpůsobit: analyzujeme big data, využíváme umělou inteligenci, plánujeme agilně. Klíčový údaj pro rozhodování, a sice skutečný zisk nebo ztrátu, ovšem nadále určujeme pomocí statických kalkulačních vzorců. Takový postup není nutné zavrhovat v operativní rovině, zejména tehdy, pokud informační technologie zvládnou to, co bylo dříve obtížně představitelné, tedy souběžné využití víceúrovňových a vícedimenzionálních krycích příspěvků. Uživatelé BNS zde mají dlouhodobou výhodu, reprezentovanou aktuálně vylepšeným modulem „Kalkulace a příspěvky“. V letošním roce však mohou paletu svých BNS nástrojů rozšířit o modul „TD-ABC modelování“, který umí na podobné úrovni analýz a s podobnými zobrazovacími prostředky posuzovat výhodnost nebo nevýhodnost manažerských rozhodnutí i pro středně a dlouhodobé výhledy, tedy mimo jiné eliminovat špatná rozhodnutí dříve, než se projeví jejich hospodářské důsledky.

V modulu „TD-ABC modelování“ jsme spojili v současnosti nejvíce využívanou variantu ABC kalkulace s unikátním postupem dynamické alokace na bázi modelování hodnotových toků:

TD-ABC dokáže ocenit každé jednotlivé interní činnosti vašeho podniku skutečnými náklady (zkratka „TD“ neboli „time-driven“ označuje preferované využití hodinových nebo minutových sazeb) tak, aby byly porovnatelné s náklady obvykle uplatňovanými externími dodavateli.

Model hodnotových toků kalkuluje náklady obchodních příležitostí jako nákupní vozík zákazníka supermarketu, tedy podle konkrétního množství spotřebovaných interních činností, a vytváří pro váš podnik jakési „digitální dvojče“: dopady různých variant rozhodnutí tak můžete ověřit předem - dříve, než se promítnou do účetních výkazů.

Modul „TD-ABC modelování“ vyvíjíme s prioritou uživatelské srozumitelnosti (jejíž absence byla častou příčinou neúspěchu původních ABC projektů) - vychází z aktivit podnikových procesů jako stavebních kamenů a staví jej „architekt – controller“ s IT podporou, fungující podobně jako CAD software v počítači opravdového architekta. Veškeré změny pak mohou probíhat rychle, plně v režii controllingového útvaru.

 

ZDE se přihlaste na 24. controllingové fórum