Magazín Navigátor 1/2017

  • Tématem roku vzdělávání
  • Můžeme usnadnit podnikům proces rozhodování a analytikům ušetřit čas
  • Univerzity v roli výzkumných center budou pomáhat firmám
  • Simulační hra lépe připraví studenty na práci manažerů
Magazín Navigátor 1/2017

Ke stažení