Devátý ročník mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days

Devátý ročník mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days se uskutečnil v termínu 24. – 25. 10. 2013 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži nedaleko Jihlavy. Na místo s téměř ideální dostupností ze všech koutů republiky se akce vrátila po třech letech. Novinkou a zároveň vrcholem letošního ročníku byl atraktivní názorový duel, který nejvíce rezonoval s názvem konference: Jedna, nebo více možností? s podtitulem Patří úspěch těm, kdo řídí ve více variantách, nebo těm, kteří sázejí na jeden správný tah?

 

Srdce nestačí, důležitá je odbornost

Rostoucí prestiž konference nejlépe dokládá zájem účastníků: přijelo přes osmdesát manažerů a specialistů na podnikové řízení. „Brali jsme jako velké ocenění za naši práci, když jsme mohli v předstihu napsat na naše stránky, že máme zcela naplněnou kapacitu,“ řekl v úvodním slovu Jan Hušek, obchodní ředitel pořádající společnosti INEKON SYSTEMS, s. r. o. Zavzpomínal také na minulý ročník, který se konal na farmě Bolka Polívky. „Když jsme se s ním bavili o BNS, říkal, že přesně něco takového by potřeboval. Že ho všichni berou na hůl,“ připomněl Jan Hušek neslavný konec farmy. „Nechybělo srdce ani vize, chyběla odbornost,“ zdůraznil. Právě sdílení odbornosti, stanovení strategie firmy a volba správných nástrojů k jejímu naplnění patřilo k ústředním motivům setkání.

Prvním z 18 řečníků, kteří v oficiálním programu konference vystoupili, byl Václav Houser, výkonný ředitel INEKON SYSTEMS. Jeho přednáška na téma Pyramida řízení výkonnosti dvoudenní setkání dokonale uvedla. Po něm následoval první přednášející z akademického světa, vedoucí Katedry manažerského účetnictví na VŠE v Praze, Bohumil Král. Přednáška na téma Systém plánů a rozpočtů: hrozba nebo výzva? byla strhující a navíc ne ryze akademická: profesor Král ji prokládal i krátkými a trefnými příklady z praxe. Však také zdůraznil: „Rád spolupracuji s podniky, navzájem se obohacujeme. Té problematice se nedá věnovat jenom od zeleného stolu.“

Vizionáři

Další program vyplnily dvě osobnosti z praxe. Roman Senecký, prezident a člen představenstva papírny Mondi SCP, a. s., v Ružomberoku, svou přednášku uvedl dynamickým videem s pesimisticky vyznívajícími hesly. „To je mazec, co?“ pronesl po skončení do pléna. Jeho přednáška se nesla v duchu, jak je důležité orientovat se v informacích a jak je důležité, aby všichni rozuměli tomu, co a proč dělají. Hovořil také o důležitosti motivace, a že je potřeba klást si vysoké cíle. „Co nezkusíte, to nedokážete,“ pravil. Přednáška byla nabitá energií, tak ani nepřekvapilo, že nakonec přítomné vyzval, aby se zamysleli nad třemi věcmi, které sami mohou změnit. A aby je také následně změnili. Protože když to neudělají brzy, zůstanou už navždy na papíře.

Následoval další výrazný řečník: Václav Novák z M. L. Moran s přednáškou Strategie není nukleární medicína. Člověk se neubránil dojmu, že zachraňovat firmy v potížích, čemuž se Václav Novák věnuje, je prakticky zábava. „Řízení firmy je prakticky řízení marží,“ prohlásil. Jak jednoduché! Přesně do doby, než vám dojde, že přesvědčit například zaměstnance ČSA, aby si plošně o 30 % snížili mzdy, asi úplně snadné nebylo. Jak říkali i ti účastníci konference, kteří již vystoupení Václava Nováka znali, rádi si ho vždy poslechnou znovu, protože je dokáže nabít pozitivní energií.


Praktici

Po úvodních třech přednáškách následovala vystoupení praktiků. O dynamice a variabilitě plánování pohovořil Tomáš Vagner, manažer controllingu z Meopty. Přerovská firma se dokázala několikrát úspěšně přizpůsobit měnícím se podmínkám, překonala i nedávnou hospodářskou krizi. Mimo jiné díky vizi, strategii a plánování. Pavel Thom z gastronomické firmy Retigo se ve své přednášce soustředil na to, jak přední výrobce konvektomatů využívá BNS k vyhodnocení efektivity marketingových kampaní. Miroslav Torous ze slovenské společnosti Kinex během své přednášky na téma Cash flow – informace potřebné pro efektivní řízení a existenci společnosti mimo potvrdil slova Václava Nováka, že firmy neumírají na hospodářský výsledek, ale na nedostatek peněz. Na slova Václava Nováka navázala i Dagmar Negrová z Druchemy, kde vzhledem k širokému portfoliu výrobků aktuálně řeší, odkud jim plynou marže a odkud tržby. Cílem této aktivity je restrukturalizace výrobního portfolia tohoto výrobního družstva. Blok praktických vystoupení uzavřel zajímavou přednáškou na téma ekonomické modelování Roman Pekrt, jednatel společnosti ESA Logistika.


Důvěřujete? Ale prověřujte!

Náročný odpolední blok uzavřelo uvolněnější téma, v němž Ladislav Profota, jednatel společnosti Controller Institut Contrast Consulting Praha, spol. s. r. o., pohovořil na téma důvěry. V tomto duchu se nesla i praktická ukázka. Do dvojic se rozdaly pastičky na myši a úkolem bylo otestovat důvěru v praxi. První z dvojice měl zavřené oči a nataženou ruku, druhý měl hlasem navést svého kolegu nad pastičku a zmáčknout ji tak, aby nesklapla. Vyzkoušejte si to někdy!


Duel: novinka i vrchol konference

Hned úvodní vystoupení druhého dne přineslo velmi očekávaný a atraktivní názorový duel na téma: Po kolika cestách k cíli? Zatímco konzultant Tomáš Nekvapil prohlásil, že by se měly podniky rozhodnout a jít jednou cestou, maximálně mít připravenou záložní variantu, Ladislav  Šimek, prezident společnosti Aero Vodochody, zastával více paralelních cest. Po úvodním slovu přítomní hlasovali, kdo byl přesvědčivější. Následovalo několik dalších kol strhující debaty, do níž mohli zasahovat všichni přítomní v sále, vyjadřovat své úvahy a případně změnit svůj hlas podle přesvědčivosti účastníků duelu. Pro zajímavost: hlasovalo se prostřednictvím krabic džusu a atraktivitě hlasování přidalo, že jen o pár hodin později se otevřely volební místnosti. Výsledek duelu? Oficiálně nerozhodný. Netradiční formát ovšem zaujal a byl pro konferenci jednoznačně přínosný.

O strategii firem, strategických plánech a nástrojích k jejich naplnění hovořil další řečník z akademické obce, docent Martin Zralý z ČVUT. Dalším zpestření programu bylo vystoupení Jiřího Truce, který ve spolupráci se společností INEKON SYSTEMS vypracoval diplomovou práci, jejíž součástí byla anketa: Jak krize změnila přístupy v řízení českých a slovenských podniků. Výsledky této ankety v krátkém vstupu prezentoval.

Poslední dva přednášející pak konferenci uzavřeli. Tomáš Formánek, generální ředitel společnosti Logio, s. r. o., hovořil o logistice, o skupinách zásob a distribuční síti. Logio spolupracuje s INEKON SYSTEMS a vyvíjí software, který umožňuje tyto zásoby a logistiku řídit. Jde o mimořádně důležitou součást ekonomiky: vždyť zásoby se na ročním HDP podílejí bezmála dvanácti procenty. Poslední vystoupení patřilo Marcelu Krestovi, manažerovi controllingu ve skupině Asekol, která se zabývá sběru elektroodpadu. Po skončení oficiálního programu konference následovaly tradiční přídavky. Boris Grešák, manažer inovačního centra společnosti WBI SYstems, a. s., pohovořil na téma IT jako služba není jen marketingový výkřik a definitivní tečkou za dvoudenním programem byla přednáška Jana Huška, který představil novinky ze světa Business Navigation Systém.


Jubileum plné překvapení

Václav Houser na závěr konference poděkoval všem přítomným za účast a  přednášejícím za jejich výkony a připomněl, že v příštím roce čeká Business Navigation® Days jubileum: konference se uskuteční již podesáté. „Připravíme celou řadu překvapení,“ zve Jan Hušek s předstihem na další ročník konference.