Business Navigation® Days 2015

Dva dny plné odborných přednášek, šestnáct kvalitních řečníků, více než 120 účastníků a nejvyšší počet generálních a finančních ředitelů v historii konference – tak vypadal jubilejní desátý ročník mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days, který se uskutečnil 23. – 24. 4. 2015 v Grand Hotelu Třebíč.

Videoreportáž zde

Bylo napsáno o BND

Rekordní zájem potvrdil prestiž

Větší konferenční sál, delší program a především opět rekordní zájem ze strany odborné veřejnosti. To vše jasně dokládá neustále se zvyšující prestiž a pozici konference Business Navigation® Days mezi obdobnými setkáními v České republice a na Slovensku. Stejně jako v loňském roce bylo i letos nutné z důvodu naplnění kapacity zastavit registraci již čtrnáct dní před zahájením. „Věřím, že díky velkému množství zastoupených firem, zajímavým přednáškám a přítomnosti mnoha vysoce postavených manažerů, se nám letos, více než kdy jindy, podařilo všem účastníkům nabídnout nové podněty a inspiraci k dalšímu úspěšnému řízení jejich společností,“ uvedl na závěr konference Jan Hušek, obchodní ředitel Inekon Systems.
Novinkou letošního setkání byla soutěž o Nejlepší dashboard vytvořený s pomocí softwarových nástrojů Microsoft BI nebo Tableau. Zapojit se do ní mohl každý, kdo během konference splnil zadání na jednom ze dvou připravených počítačových stanovišť. Výherce soutěže byl vylosován na závěr konference a hlavní cena, nový iPhone 6, zamířila na Severní Moravu.

Začátek s překvapením

Prvním řečníkem konference byl již tradičně Václav Houser, výkonný ředitel Inekon Systems, který se ve své přednášce věnoval tématům modelování budoucnosti a standardizace řešení. Následovalo vystoupení plukovníka Vlastimila Galatíka z brněnské Univerzity obrany, které nebylo záměrně zmíněno v žádném oficiálním programu, a bylo tak jedním z překvapení letošního setkání. Přednáška na téma válečné strategie nabídla zajímavé paralely této základní vojenské disciplíny se strategickým řízením podniků a vyvolala mnoho dodatečných diskusí.
Další vystupující Jiří Boček, ředitel národního podniku Budějovický Budvar, velmi pohotově a vtipně navázal na vystoupení svého předřečníka a ve svém vystoupení se věnoval důležitosti kvalitního plánovacího nástroje v segmentu rychloobrátkového zboží a roli systému Business Navigation System v národním pivovaru. „Díky rozšířeným funkcionalitám BNS jsme nyní schopni vytvářet i vlastní moduly již bez pomoci Inekon Systems," uvedl. Jako další přínosy zmínil například výrazné zkrácení porad, posílení samostatnosti v rozhodování řídících pracovníků nebo zvýšení přesnosti plánování a vyhodnocování hospodaření. "BNS je pro mě každodenní informační potravou," uzavřel J. Boček.
Firemní strategii s ohledem na globální hrozby a podněty se věnoval Jozef Opálený, finanční ředitel Mondi Štětí, který se současně zmínil o tom, jak v rámci firmy integrovali systémy Tableau a BNS a popsal způsob jejich rozdílného využívání ve společnosti. S přednáškou na téma motivace zaměstnanců vystoupil na závěr dopoledního bloku Radek Žďárecký, generální ředitel Slavia pojišťovny, který vyzval přítomné, aby se nezapomínali věnovat vedle tabulek i svým zaměstnancům. „Do budoucna bychom ocenili nový modul BNS, který by zvládnul měřit chemii v pracovních vztazích," pronesl s nadsázkou v závěru svého vystoupení na adresu Inekon Systems.

Zaostřeno na marketing

Kromě představení společností se hned několik řečníků během konference zaměřilo na význam marketingových aktivit či zaměření na specifický segment cílových zákazníků. Martin Štrupl, generální ředitel společnosti Hamé, například představil úspěšnou kampaň ve spojení s českým biatlonem a poukázal na jednu z nejsilnějších zákaznických skupin, kterou představují zaměstnanci na stavbách.
Na stejné zákazníky cílí podle slov Ivana Benka, ředitele controllingu a informačních systémů, i slovenská společnost Ryba Košice. Ten se na závěr svého vystoupení pochlubil dvěma reklamními spoty, které byly oceněny pro své kreativní zpracování. Kromě marketingových aktivit popsal rovněž důvody hledání BI nástroje, situaci před implementací BNS a využívání tohoto systému v praxi. „Chtěli jsme zkrátka systém, který by nabízel transparentní způsob analýz s denní aktualizací, jednotnou prezentaci dat a který by byl ,lidsky' přístupný i pro manažery," uvedl pro představu I. Benko.
O specifických zákaznících hovořil také Radek Strouhal, ekonomický ředitel společnosti Tatra Trucks. „Zaměřujeme se na menší zakázky a zákazníky, kteří vyžadují speciální produkty, mají individuální požadavky a nevyhovuje jim nabídka sériové produkce velkých automobilek," popsal aktuální zaměření společnosti R. Strouhal. Jeho přednáška představila historii společnosti Tatra Trucks, její stěžejní produkty a především úsilí, které v roce 2012 odvrátilo hrozící bankrot a nyní přivádí tradiční českou společnost opět k růstu.

Profesionálové profesionálům

Tomáš Voda, finanční ředitel Meopta - optika, se zaměřil na význam BNS v oblasti controllingu výroby. „V rámci ocenění výrobních zdrojů a aktualizace dat jsme získali množství informací, se kterými se nám těžko pracovalo. Proto jsme oslovili společnost Inekon Systems, která nám pomohla formou modulu Karty strojů," vzpomínal T. Voda, který dále popisoval přínosy BNS a využití jeho dalších modulů ve společnosti.
S podobnou, ryze odbornou přednáškou vystoupil také business analyst společnosti Stock, Vladimír Sirotek. Ten představil BNS v roli nadstavby k systému SAP, kde pomáhá při tvorbě prodejních plánů a celého rozpočtu firmy, nabízí denní pohled na data, zjednodušuje reportování a umožňuje provádět analýzy odchylek. Vyzdvihnul rovněž přínos BNS ve schopnosti rychlé reakce v oboru FMCG.
Hledání příležitostí, takový byl název přednášky Radka Hauerlanda, viceprezidenta pro komunikaci České zbrojovky. Ten vypíchl v historii posledních osmi let společnosti události, které přispěly k tomu, že firma dosáhla čtyřnásobného růstu. Mezi důvody tohoto úspěchu patřila podle jeho slov zejména redukce dosavadního portfolia, spolupráce s VŠ, vývoj nových produktů a vítězství v tendru na přezbrojení AČR.

O zpestření nebyla nouze

O zpestření konference se již tradičně postaral Jan Bolek, CEO společnosti DEK, který se trochu šalamounsky vyvlékl z vlastní přednášky a zorganizoval neformální soutěž pro své kolegy. Těm připravil několikaminutové vystoupení na velice abstraktní témata, které museli "soutěžící" bez jakékoli přípravy na místě odprezentovat. Na poslední chvíli však zasáhnul Jan Hušek, který pana Bolka vyzval k prezentaci poslední fiktivní přednášky a ten tak alespoň "okusil vlastní medicínu". Všichni odvážní řečníci na závěr obdrželi tekutou cenu od společnosti Stock.
Dalším zajímavým bodem programu byl názorový duel mezi Václavem Houserem a Radomilem Bábkem, generálním ředitelem a předsedou dozorčí rady společnosti Everesta. Předmětem diskuse byla obhajoba formálního způsobu řízení na základě racionálních podkladů versus spoléhání na zdravý selský rozum. Oba duelanti se tvrdě prali o přízeň každého z účastníků. „Selský rozum nám umožňuje okamžité rozhodování na základě intuice bez nutnosti zdlouhavého přemýšlení," znělo na jedné straně. "Intuice je blud, se kterým je třeba zatočit. Bez jasných údajů z navigace se nedostaneme z hotelu ani na D1," kontrovala druhá. Ačkoli se o něco více posluchačů přiklonilo ke straně zdravého rozumu, všichni se nakonec shodli, že pro správné rozhodnutí by se měly využít všechny dostupné zdroje včetně intuice a číselných podkladů.
Po večeři v první den konference se již v prostorách baru Titanic uskutečnil poslední oficiální rozhovor mezi Janem Huškem a Ladislavem Šimkem, prezidentem AERA Vodochody AEROSPACE. Ten odpovídal na otázky „na tělo“ nejen z oblasti byznysu, ze kterých následně vyplynulo, že pro funkci prezidenta AERA jsou nepostradatelné nejen značné manažerské dovednosti, ale i zkušenosti extrémního sportovce. Poté již nastal čas pro volnou zábavu, kterou zpříjemnilo jazzové trio, ochutnávka kvalitní whisky a vystoupení akrobatů z uskupení Cirkus trochu jinak, kteří v rámci párové akrobacie ztvárnili motto celé jubilejní konference: Stojí to na nás.

Kompletní fotogalerie