BND v roce 2019 zaujala novou verzí BNS 4.0 a řadou praktických ukázek

Poprvé ve své historii nesla konference Business Navigation Days označení „Uživatelská konference BNS“. Křesla nádherného Historického a Rytířského sálu hotelu Zámek Valeč na Vysočině obsadili většinou finanční ředitelé, manažeři controllingu a další specialisté zákazníků BNS. Celé dva dny mohli vstřebávat praktické zkušenosti jak od svých profesních kolegů, tak od konzultantů INEKON SYSTEMS, kteří se ve svých vystoupeních zaměřili na moduly BNS a jejich pokročilé plánovací a analytické funkce.

BND v roce 2019 zaujala novou verzí BNS 4.0 a řadou praktických ukázek

Začíná nová, a ještě lepší, doba BNS

„Na konferenci jsme představili úplnou novinku – verzi BNS 4.0, která sjednotila excelového i webového klienta do jednoho portálu, odkud lze získat pohodlně a rychle všechna data pro potřeby stále náročnějších manažerů,“ konstatoval výkonný ředitel a jednatel společnosti INEKON SYSTEMS Jan Hušek. „Nový BNS portál navíc nabízí možnost plánování přímo z webu. To bylo do této chvíle možné jen prostřednictvím excelového klienta. Plánovací proces usnadní ucelené workflow, a to jak manažerům, kteří koordinují plánovací proces, tak i pracovníkům, kteří jsou za sestavení plánu odpovědní. Zároveň lze využít novou vizualizaci BNS formou webových dashboardů,“ doplnil Jan Hušek. Technický ředitel Petr Cerha poté představil časově nenáročný postup technologického upgradu ze starších verzí BNS na verzi BNS 4.0. Projektová ředitelka Lenka Kulhánková dodala, že na technologický upgrade může velmi dobře navázat i upgrade procesní, který zohlední nové potřeby firem.

 

Jako každý rok byly letošní BND doslova protkány praktickými ukázkami. Tentokrát však byly doplněny o řadu informací přímo „z dílny BNS“ ve společnosti INEKON SYSTEMS. Petr Burian, vedoucí controllingu a strategií společnosti KOMTERM ukázal, jak je webový klient BNS využíván nejvyšším vedením společnosti v rámci pravidelných porad. Poukázal rovněž na to, jak může být z hlediska orientace v prezentovaných datech užitečná nově zavedená funkcionalita poznámek a komentářů. Vývojář BNS Erik Sandu pak všem předvedl jak snadno a rychle lze ve webovém prostředí vytvořit nový report i s přidaným komentářem.


Na skok v podnikovém controlligu

Kromě představení verze BNS 4.0 byly novinkou konference dva workshopy, v nichž prezentovali různá témata konzultanti INEKON SYSTEMS společně se svými partnery ve firmách. Účastníci BND se tak mohli seznámit s tím, jak je například řešeno odchylkové řízení ve společnosti MADETA, plánovací a controllingové principy ve STOCK Plzeň-Božkov či řízení firemní strategie v Kovárně VIVA. Mohli však také na vlastní oči vidět, jaké přínosy má nasazení BNS pro složitě strukturovanou obchodní společnost Lagardere Travel Retail nebo se díky spolupráci se společností SALSO seznámit s klíčovou rolí BNS pro řízení poptávky ve vazbě na procesy řízení výroby a postupy výrobního plánování. Jeden workshop byl věnován Tableau a vzbudil mezi účastníky velký zájem, např. v souvislosti s využitím Tableau jako doplňkového analytického nástroje pro ad hoc analýzy nestrukturovaných dat, která ještě nejsou v BNS.

Tak, jak je na konferencích BND zvykem, nechyběli řečníci s naprosto excelentními vystoupeními. Již tradičně to byl Václav Novák, spoluzakladatel a senior managing partner společnosti M.L. Moran, který mluvil o roli CFO v době Industry 4.0. Finančního ředitele představil jako nejvýznamnějšího „řemeslníka“ ve firmě, protože rozumí business modelu a propojuje klíčové informační toky s efektivním využitím zdrojů.

Chcete se inspirovat přednáškou Václava Nováka z BND 2018: Najdete ji zde…

Z britského Oxfordu na BND přijel projektový manažer a vedoucí pracovník ISRS University College London David C. Levinger. Přítomné zaujal svojí vizí přístupu k tvorbě podnikové strategie. Ta totiž podle něj musí být realizována s vědomím, že pokud nebude výkon firmy v daném prostředí dostatečný, hrozí jí, že bude stržena přes „horizont události“ do černé díry. Téma přednášky vizualizoval i „nejkrásnější fotografii na světě“, fotografií černé díry, na jejíž pořízení se veřejná výzkumná univerzita University College London, podílela.

O spokojenosti s BNS a přáních dalšího vývoje

Ředitel pro koncepci a rozvoj a jednatel společnosti INEKON SYSTEMS Václav Houser představil výsledky auditu ve 13 společnostech, které využívají BNS. „Považuji to za první a velmi prospěšný krok k tomu, jak na základě hodnocení zákazníků dojít k procesnímu upgradu, v němž bude systém plnit nejen požadované funkcionality, ale třeba je i posune jiným směrem nebo rozšíří záběr BNS o další oblasti,“ řekl Václav Houser.

Odborný program byl zakončen Křeslem pro hosta, do něhož usedl Bohumil Král, profesor, jehož profesní láskou je manažerské účetnictví, pro které získal tisíce studentů. Mnoho jeho bývalých žáků bylo i mezi účastníky BND. Svým přístupem ovlivnil Bohumil Král i řadu firem, které jeho poznatky využívají i v současnosti. V rámci rozhovoru, který vedl Jan Hušek, představil inovované čtvrté vydání knihy Manažerské účetnictví, zmínil se o svých zkušenostech z Harvardu i o tom, jak získané poznatky přenesl do výuky na katedře Manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde byl řadu let vedoucím katedry.

S možnostmi simulace scénářů dopadů strategických rozhodnutí do statutárních výkazů jako jsou Rozvaha, Výsledovka a Cash Flow ve víceletém horizontu vystoupil z pohledu majitele společnosti Rudolf Ovčaří. Představil excelové řešení, jež řadu let používá pro řízení svých firem a u něhož existují úvahy o možném propojení s BNS.

Prestižní ceny si odnesly Internet Mall a Česká zbrojovka

Společenský program konference byl letos zahájen předáváním cen. Modrý glóbus za projekt roku převzal ředitel controllingu společnosti Internet Mall Leoš Brabec. „Projekt byl realizován v šesti zemích Evropy a propojuje více než dvacet subjektů. Pokrývá plánování a reporting pro oblasti marketingu, obchodu, logistiky, dopravy, CAPEXu, OPEXu, konsolidací a řadu dalších,“ vysvětlil výkonný ředitel INEKON SYSTEMS Jan Hušek. Cenu za dlouhodobý přínos v rozvoji Business Navigace získala společnost Česká zbrojovka reprezentovaná finanční ředitelkou společnosti Věslavou Piegzovou.

 

Výhledy do budoucna

  • Na BND 2019 byla představena i simulační hra BNS-LUDUS, která se již dnes používá na Slovensku v Technické univerzitě ve Zvolenu a kterou si pro budoucí výuku pořídilo ČVUT. INEKON SYSTEMS připravuje společně s Controller Institutem interaktivní „soutěžní“ kurz, který by byl mimo jiné součástí školení pro pokročilé controllery ve firmách s cílem zdokonalit jejich přístup k řízení společností.
  • Všichni účastníci BND byli pozváni na seminář na téma, jak využívat simulace pro výuku vrcholových manažerů v podnicích. Bude se konat na přelomu května a června v nových prostorách INEKON SYSTEMS v Lighthouse v Praze 7 − Holešovicích. Povede ho Klaas Dreger, expert na business simulace jako efektivní metody ve zdokonalování manažerských dovedností, který speciálně kvůli tomu přiletí do České republiky. Přesné datum a program semináře najdete v dostatečném předstihu na našich webových stránkách nebo ve svých e-mailových schránkách.  
  • Před námi je řada technologických a procesních auditů, které budeme v roce 2019 postupně realizovat u desítek zákazníků využívajících BNS.
  • Pokud budete chtít ještě před létem nasbírat inspiraci a trochu si i odpočinout, zveme vás na dvě zajímavé konference, a to 17. května 2019 na Trendy firemního vzdělávání v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou nebo na Controllingové fórum, které se koná 23. a 24. května v Zámku Štiřín. INEKON SYSTEMS je partnerem obou akcí.

A za rok se na vás budeme těšit na dalším ročníku Business Navigation Days.