Business Navigation Game

Učit se formou hry na vysoké škole? Proč ne! Je to vyzkoušeno. Taková výuka studenty nejen více baví, ale také je lépe připraví pro praxi. To vše díky integrovanému řešení BNS−LUDUS, které spojuje do jednoho funkčního celku manažerský informační systém BNS používaný ve stovkách firem v ČR i zahraničí a simulační software LUDUS zavedený ve stovkách vysokých škol po celém světě včetně ČR: Tento unikátní celek umožňuje využívat v rámci studia simulační hru, v níž si studenti mohou skutečně vyzkoušet, jak bude vypadat jejich práce manažerů v oblasti plánování a controllingu a jak obstojí v konkurenčním prostředí. BNS−LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard. POPIS HRY

Pouhé dva dny stačí k tomu, abyste za pomoci naší vyzkoušené metodiky sladili pohledy vašich klíčových manažerů na složité plánovací a rozhodovací procesy a začali přemýšlet o krocích, které povedou k pozitivnímu vývoji v zásadních oblastech řízení firmy.

Výhody těch, kteří studují s BNS−LUDUS:

  • Studenti si osvojí dovednosti cíleně vyhledávané předními českými a zahraničními firmami. Navíc budou umět pracovat v týmu s členy s různými kompetencemi.
  • Přechod mezi výukou a zapojením na podnikových procesů spojených s business plánováním, forecastingem či reportingem bude po nástupu do zaměstnání okamžitý.
  • Soupeření s dalšími týmy (virtuálními podniky) o nejlepší výsledek zvýší odpovědnost studentů k sobě i ostatním a posílí jejich motivaci k výkonu.
  • Možnost sestavení strategie, následného business plánu a jeho úspěšnosti v konkurenčním prostředí připraví úspěšněji studenty pro práci s MIS.

Co o hře říkají


 

Doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.Dřevařská fakulta, Technická univerzita ve Zvolenu, SR

„Využívání SW nástrojů umí studenty lépe připravit na praxi manažerů, kterou chce téměř každý z nich po ukončení studia vykonávat. Absolventi, kterým se to již podařilo, nebo jsou dokonce majiteli firem, říkají, že jim simulační manažerská hra pomohla k lepšímu uplatnění na trhu práce a prohloubila schopnosti využít znalosti získané během studia. Ukázalo se, že když mají studenti s pomocí BNS možnost vizualizace výsledků, jsou lépe připraveni pro budoucí pracovní uplatnění v rámci firmy. “

 

 


 

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT, ČR

„Dlouho jsme na naší fakultě hledali nástroj, ve kterém by si studenti mohli vyzkoušet nejen plánovat, ale také vidět důsledky svých rozhodnutí. Proto jsem přesvědčen, že využití simulační hry BNS−LUDUS, ve které si mohou ověřit i své schopnosti týmové spolupráce v rámci konkurenčního prostředí, je pro naše studenty velkým přínosem. Navíc má toto integrované řešení velkou výhodu v tom, že funguje v reálném prostředí skutečného manažerského informačního systému, s nímž se mnozí po absolutoriu potkají v konkrétní firmě, kde budou pracovat. “

Plán Business Navigation Game

  • 1) Studenti jsou rozděleni do týmů, které tvoří vedení firmy. Všechny týmy dostanou stejné zadání. Vystupují jako nezávislí konkurenti.
  • 2) S pomocí BNS týmy vytvoří strategii, odsouhlasí ji a transformují do business plánu v plném rozsahu funkčních oblastí.

 

  • 3) Podnikový plán je nahrán do tržní simulace v softwaru LUDUS. Následně získávají „podniky“ informaci o tom, jak si stojí na trhu.
  • 4) Podle získaných informací vytvářejí studenti forecast a další rozhodnutí, která uplatní v následujícím kole simulační hry...
  • 5) Na základě dosažených výsledků ve čtvrtletích zkoumají studenti, jak jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanovených cílů.

 

Mám zájem o nabídku