Výstavba a údržba kolejových tratí

INEKON GROUP realizuje rekonstrukce tramvajových tratí metodou velkoplošných betonových panelů s blokovou kolejnicí. Nabízená konstrukce představuje novou technologii, při které se koleje ukládají na pryžový pás do ocelového žlabu v železobetonových panelech. Následně jsou mezi kolejnici a žlab zalisovány pryžové profily, které zabezpečují snížení hluku. Šířka kolejí - rozchod tramvajové tratě se nastaví vzdáleností mezi ocelovými žlaby v panelu. Rozchod je zhotovován v závislosti na požadavcích zákazníka v rozmezí od 1000 do 1524 mm.

Panely se vyrábějí v délkách od 800-6000 mm. Krátké panely se používají i na zakřivených částech tratí. Základní nosnou desku tvoří vrstva pórovitého betonu a dvě vrstvy speciálního asfaltu, po uložení panelů a montáži kolejí se provádí vyplnění spár mezi panely pískem, nebo jemnozrnným štěrkem s následnou asfaltovou elastickou zálivkou.

Výhodou uvedené technologie je rychlý postup prací, dlouhá životnost provozu s minimálními náklady na technickou údržbu. V případě potřeby mohou po tramvajové trati jezdit i ostatní vozidla.

Další výhody:

  • snížení hlučnosti při jízdě tramvajových vozů
  • snížení prašnosti v blízkosti tramvajové tratě
  • odstranění rázových namáhání na podvozky tramvají