Modernizace a opravy tramvají

INEKON GROUP využívá svých kapacit a zkušeností také při modernizaci a opravách tramvají. U starších i novějších typů může zajistit jak generální opravu s modernizací, tak dílčí modernizaci nebo náhradu některých konstrukčních prvků. Zejména podnikům, které jsou vybavené vozy vyrobenými v ČR nebo dříve v ČSSR, nabízí tyto služby:  

  • komplexní technické poradenství v oblasti vozového parku tramvají,
  • těžká údržba tramvají,
  • generální opravy a modernizace tramvají,
  • mimořádné opravy tramvají (nehody),
  • rekonstrukce řídících systémů pohonu, brzd, informačních systémů apod.,
  • zajištění náhradních dílů z tuzemska i ze zahraničí včetně montáže, servisu a diagnostiky.

Průměrné stáří tramvají, které jezdí v České republice, často převyšuje 25 let. Velká část z nich byla vyrobena v šedesátých letech. Modernizací lze podle zkušeností prodloužit jejich životnost až o dvacet let.

Výhodou modernizace je zlepšení užitných vlastností, pohodlí i bezpečnosti. Lze při ní dosáhnout úspory elektrické energie až o čtyřicet procent.

Modernizace se většinou provádí v rámci generálních oprav, její rozsah se liší případ od případu a podle požadavků zákazníka. Zahrnuje tak například:

  • úpravu skříně vozu, modernizaci interiéru, výměnu dveřních křídel, repasi a modernizaci podvozků,
  • výměnu kabeláže a její úpravu pro zapojení nových modernizačních prvků,
  • výměnu řídící části elektrické výzbroje.

Více - fotogalerie