Inekon 04 SUPERIOR

INEKON 04 SUPERIOR je nejmodernější typ nízkopodlažní tramvaje, jehož konstrukce i design odpovídá nejvyšším standardům. Jde o tříčlánkové jednosměrné vozidlo s modulární koncepcí. Jeho nespornou výhodou jsou natáčecí podvozky, výrazně snižující,opotřebení kolejí a obručí kol. Zcela novýdesign odlišuje tento vůz od typové řady TRIO. Snížená podlaha zaujímá 50 procent plochy. Vozidlo může přepravovat až 324 cestujících.vybavenost vozu lze stejně jako u ostatních typů podřídit možnostem a přáním zákazníka S ohledem na profil trati kde bude vozidlo provozováno, lze montovat 2 nebo 4 hnané podvozky. Celkovou vybavenost vozu lze stejně jako u vozů Trio na přání zákazníka měnit.

Více fotografií - fotogalerie

Základní technické údaje – jednosměrné provedení:

Rozchod  1 435 mm
Napájecí soustava   600 V DC (750 V DC)
Maximální rychlost 70 km/h
Výkon trakčních motorů  8 x 70 kW
Sklon tratě    85‰
Délka vozu 32 620 mm
Rozvor podvozku  1 800 mm
Vzdálenost podvozků 9875/5210 mm
Šířka vozu 2 460 mm
Výška vozu při staženém sběrači       3 400 mm
Pracovní rozsah sběrače  3600-6100 mm nad TK
Výška podlahy  350/595 mm nad TK
Podíl nízkopodlažní části vozu 50 %
Průměr kol max./min.  610/530 mm
   
Minimální poloměr oblouku tratě  
     ve vertikální rovině 230 m
     v horizontální rovině 20m
     manipulační oblouk 18m
Pohotovostní hmotnost vozidla 42 000 kg ± 5%
Adhezní hmotnost 100 %
Maximální obsaditelnost  
     při 5 os/ m2 230 osob
     při 8 os/ m2 324 osob

Průjezdný průřez vozidla odpovídá požadavkům ČSN 28 0337.

Typový výkres:


verze pro tisk (PDF, 110 kB)