Reference
1998 - 2002   Distribuční energetická síť – Toubas – pro PEA - Palestina.
2000 - 2001 Rámcový kontrakt č.1 na dodávky komponentů, náhradních dílů a modernizaci přenosových linek a energetických zařízení pro Union Electrica - Kuba.
2001 - 2003 Modernizace 30 ks tramvají pro Dopravní Podnik Bělehrad – Jugoslávie.
2002 Modernizace turbosoustrojí pro cementárnu Santos - Brazílie.
2002 - 2003 Rámcový kontrakt č.2 na dodávky komponentů, náhradních dílů a modernizaci přenosových linek a energetických zařízení pro Union Electrica - Kuba.
2003 Detailní studie zavedení tramvajové dopravy pro San José - Kostarika.
2003 - 2004 Feasibility Study na vybudování systému trolejbusové dopravy pro Kragujevac – Jugoslávie.
2004 Měření aktuálního  stavu a Studie ekologizace provozu niklového závodu RRL Nicaro – Kuba.
2004 Měření aktuálního  stavu a Studie ekologizace provozu niklového závodu ECG Moa – Kuba.
2004 - 2007 Modernizace cementárny Dušanbe – Tádžikistán
První etapa v realizaci, návazné etapy v přípravě.
2005 Rámcový kontrakt č.3 na dodávky komponentů, náhradních dílů a modernizaci přenosových linek a energetických zařízení pro Union Electrica – Kuba.
2005 Náhradní motory čerpadel pro elektrárnu Tallapiedra – Union Electrica – Kuba.
2005 Dodávky obráběcích nástrojů pro opravárenský kombinát niklového průmyslu – Nicaro - Kuba.
2005  ND generátoru  - obruče pro niklový závod ECG Moa - Kuba.
2005 - 2006 ND filtrů pro niklový závod RRLT Nicaro – Kuba.
2005 - 2006 Vyvedení výkonu, přenosová linka a stavební část pro větrné elektrárny  - VESV a.s. Česká republika.
2005 - 2006 Dodávky materiálů a komponentů pro Liberecké Kotlárny Holter – modernizace kotlů rafinerie Mahardeh - Sýrie.