Profil

Akciová společnost INEKON POWER se specializuje na výstavbu investičních celků v České republice i v zahraničí. Samostatnou dceřinou společností holdingu je od roku 1998.

Činnost společnosti INEKON POWER se tradičně orientuje na dodávky technologických zařízení pro sektor energetiky, projekty dopravní infrastruktury a průmysl stavebních hmot, nově i na ekologické  projekty v různých oborech průmyslové výroby. Zajišťované služby a dlouhodobá spolupráce s nejsilnějšími výrobci technologických zařízení a inženýrskými organizacemi specializovanými na různé obory však umožňují realizaci projektů prakticky v jakémkoli průmyslovém sektoru. Rovněž počáteční téměř výlučné teritoriální zaměření na země Latinské Ameriky se dnes rozšířilo o Afriku a Asii, kde jsou to zejména země SNS, například Tádžikistán.

Základní obory podnikání:

Prakticky u všech realizovaných a připravovaných  projektů lze zajistit financování pomocí různých finančních struktur a instrumentů.

Spolu s tuzemskými a zahraničními partnery může INEKON POWER nabízet zákazníkům komplexní řešení na míru.