Přenosové a distribuční sítě

Pro přenosové a distribuční sítě zajišťuje INEKON POWER dodávky zařízení VVN, vedení na sítích VN a NN a další doprovodná zařízení pro přenos elektrické energie.

Nabízené produkty a služby:   

  • zařízení VVN (velmi vysoké napětí)
  • energetické tunely a kanály
  • transformovny VVN/VN
  • vedení VN (vysoké napětí)
  • vedení NN (nízké napětí)
  • rozpínací stanice VN
  • distribuční stanice a distribuční vedení až k jednotlivým zákazníkům
  • měnírny pro dopravní systémy
  • rozvodny o výkonu 0,4 až do 400 kV
  • zpracování komplexního technického řešení, feasibility study, projekční dokumentace, dodávky zařízení, řídících systémů, montáž, uvedení zařízení do provozu