Čistírny odpadních vod

INEKON GROUP nabízí jednotky pro biologické čištění odpadních vod fungující na bázi unikátní české technologie brněnské firmy Ecofluid. Proces USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration), v němž se oddělují biologické nečistoty pomocí fluidního filtru, umožňuje dosáhnout vysokého stupně vyčištění vody bez velkých nároků na prostory kalových nádrží. Systém je tak vhodný zejména pro rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren.

Technologie USBF se už uplatnila v řadě zemí. Její význam nyní poroste, protože vyhovuje zpřísněným požadavkům na kvalitu čištěné vody, které musí všechny členské státy EU včetně ČR dosáhnout do roku 2010. Technologie USBF je patentově chráněná v mnoha zemích světa.

Nabízené dodávky zahrnují:

  • stavebnicové čistírny určeny pro středně velké zdroje znečištění (do 5 tisíc ekvivalentních obyvatel)
  • variantní monobloky pro čistírny, na které je napojeno jen tisíc nebo až milion ekvivalentních obyvatel