Obchod se surovinami a chemickými, hutními a strojírenskými výrobky

V objemech desítek tun v minulých letech dovážel INEKON GROUP hlavně tyto produkty a suroviny: sůl vakuová, sůl kamenná, pentaerytritol, Bisfenol A, propylen, liten, hliníkové slitiny pro slévárny. V prvních letech po založení to byl rovněž trichloretylen z Polska, PVC, ethylen a propylen ze Slovenska, primární benzin ze Švýcarska, polyetylen a ropa z Ruska. S hutními materiály obchoduje INEKON od poloviny roku 2004.

Pravidelné obchody v oboru chemie:

  • dovoz sojového oleje v objemu 6000 tun ročně
  • dovoz lakového benzínu cca 2500 tun ročně
  • dovoz flotovaného kazivce cca 6000 tun ročně
  • dovoz fenolu cca 2000 tun ročně
  • dovoz xylenu cca 250 tun ročně
  • dovoz acetonu cca 200 tun ročně

Obchody s hutním materiálem
Pravidelné:

  • nákup a prodej kovaných tyčí z Poldi Hütte Kladno
  • nákup a prodej hutních materiálů Železáren HrádekJednotlivé obchodní případy:
2004 Vývoz hutních materiálů od českých producentů do Egypta. Zakázka byla určena pro státní sektor 
i soukromý sektor.
2005 Vývoz hutního materiálu z Poldi Hütte Kladno do Egypta Zakázka byla určena pro státní správu.