Reference

Reference INEKON GROUP rozdělené podle oblastí poskytovaných služeb a nabízených produktů:

 • nákup a prodej kolejových vozidel (včetně modernizace a dodávek náhradních dílů) a výstavba nebo rekonstrukcí kolejových tratí
 • obchod se surovinami a chemickými, hutními a strojírenskými výrobky
 • vývoz investičních celků (například cementáren, elektráren, čistíren odpadních vod nebo zdravotnických zařízení)

Kolejová vozidla a kolejové tratě

INEKON GROUP je tradičním dodavatelem kolejových vozidel. V roce 1991 získal vůbec největší zakázku na 200 lokomotiv pro Rusko. Dieselelektrické lokomotivy dodal INEKON GROUP pro železnice a soukromé společnosti v Itálii, Kambodži, Německu, Slovensku, Srbsku a na Ukrajině.
Na začátku 90. let realizoval INEKON GROUP dodávky tramvají do Brna, na Slovensko, do Maďarska a Ruska. Tyto tramvaje vyráběla společnost ČKD. Následovaly prodeje několika desítek tramvají Škoda – INEKON do amerických měst Portland a Tacoma, které proběhly ve spolupráci se společností Škoda Plzeň. V současné době již INEKON GROUP vyrábí tramvaje své vlastní konstrukce, které dodává do českých měst jako např. Ostrava nebo Olomouc nebo do zahraničí jako např. do Washingtonu, Portlandu nebo Seattlu.
INEKON GROUP je rovněž schopen zajistit technologie tramvajových panelů a vybudovat nové resp. rekonstruovat staré. První výstavba byla zahájena již v roce 1996 v Lvově a následovala řada dalších východoevropských měst.

Jednotlivé obchodní případy:

Obchod se surovinami a chemickými, hutními a strojírenskými výrobky

V objemech desítek tisíc tun v minulých letech dovážel INEKON GROUP hlavně tyto produkty a suroviny: sůl vakuová, sůl kamenná, pentaerytritol, Bisfenol A, propylen, liten, hliníkové slitiny pro slévárny. V prvních letech po založení to byl rovněž trichloretylen z Polska, PVC, ethylen a propylen ze Slovenska, primární benzin ze Švýcarska, polyetylen a ropa z Ruska. S hutními materiály obchoduje INEKON od poloviny roku 2004.

Pravidelné obchody v oboru chemie:

 • dovoz sojového oleje v objemu 6000 tun ročně
 • dovoz lakového benzínu cca 2500 tun ročně
 • dovoz flotovaného kazivce cca 6000 tun ročně
 • dovoz fenolu cca 2000 tun ročně
 • dovoz xylenu cca 250 tun ročně
 • dovoz acetonu cca 200 tun ročně

Obchody s hutním materiálem
Pravidelné:

 • nákup a prodej kovaných tyčí z Poldi Hütte Kladno
 • nákup a prodej hutních materiálů Železáren Hrádek

Jednotlivé obchodní případy:

2004 Vývoz hutních materiálů od českých producentů do Egypta. Zakázka byla určena pro státní sektor 
i soukromý sektor.
2005 Vývoz hutního materiálu z Poldi Hütte Kladno do Egypta. Zakázka byla určena pro státní správu.

Vývoz investičních celků

Investiční celky pro průmysl:

2005 Zahájení dodávky zařízení pro cementárnu v Tádžikistánu v rámci kontraktu v celkové ceně 57 mil. eur
2006 Kontrakt na dodávku cementárny do Iráku za 300 mil. eur.
2006 Kontrakt na dodávku cementárny do Vietnamu za 115 mil. eur.
2006 Kontrakt na dodávku cementárny do Tádžikistánu za 200 mil. eur.

Čištění odpadních vod:  

2004 2 biologické čistírny odpadních vod do Jordánska a 3 do  
Irska. Celková hodnota zakázky je 430 tis. eur.

2004

1 biologická čistírna odpadních vod typu USBF do Holandska. Do zkušebního provozu byla uvedena v první dekádě července 2006. Celková hodnota zakázky je 611 tis. eur.
2005 1 biologická čistírna odpadních vod do Lotyšska a 7 do Irska. Celková hodnota zakázek je 605 tis. eur.
2006  1 biologická čistička odpadních vod do Litvy. Od roku 2007 ve zkušebním provozu. Hodnota zakázky je 2,4 mil eur.
2006 1 čistička odpadních vod do Irska, v hodnotě 100 tis. eur
2007 1 čistička odpadních vod do Itálie a 1do Irska. Celková hodnota zakázek je 395 tis. eur.
2008 1 čistička odpadních vod do Rumunska v hodnotě 38 tis. eur.