Profil

INEKON GROUP, a.s je mateřskou společností skupiny Inekon. Jako taková zajišťuje v rámci holdingu hlavně strategické plánování, obchodní činnosti a financování. Vedle vlastní obchodní a finančně investiční činnosti se dále podílí na koordinaci řízení a správě kapitálových účastí v dceřiných společnostech. Do holdingu v současné době patří celkem 7 podnikatelských subjektů v tuzemsku i v zahraničí.

Vlastní podnikatelské aktivity Inekon Group se týkají zejména:

  • nákupu a prodeje kolejových vozidel (včetně modernizace a dodávek náhradních dílů)  a výstavby nebo rekonstrukcí kolejových tratí
  • obchodování s chemickými, hutními a strojírenskými výrobky
  • vývozu investičních celků (například cementáren, elektráren, čistíren odpadních vod)