vypracování ideového návrhu

Ideový návrh zahrnuje návrh kapacity s ohledem na potřeby a možnosti trhu, možnosti dopravy surovin i expedice výrobků. Tento průzkum trhu je ve většině zemí nezbytnou podmínkou pro vydání stavebního povolení předcházejícího začátku realizace zakázky.