inženýring

Inženýring zahrnuje zpracování ideové projektové dokumentace, projektové dokumentace pro stavební povolení, dále zpracování realizační projektové dokumentace až po výrobní výkresy strojního zařízení a autorský dozor projektanta při výstavbě.