feasibility study

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti projektu. Její součástí může být geologický průzkum zahrnující dostupnost surovin a jejich kvalitu ověřenou testováním. Obsahuje předběžný výpočet návratnosti investice a návrh strojního vybavení.