dodávka strojního zařízení

Dodávka technologie a strojního zařízení na základě předložené specifikace, výběru INEKON GROUP. Zařízení se přednostně zajišťuje u českých dodavatelů, ale podle požadavků investora lze zajistit dodávky strojů a technologii také z jiných zemí. Součástí zakázky je obvykle montáž a její supervize, technická pomoc při uvedení do provozu a zaškolení místního personálu. Na základě přání zákazníka lze doplnit o dlouhodobou technickou pomoc a poprodejní servis v rozsahu od dodávek náhradních dílů až po rekonstrukci a modernizace.