Obchod se surovinami a produkty

V rámci tradingové činnosti se INEKON GROUP specializuje na obchod s chemickými produkty a na obchodování a hutními a strojírenskými výrobky. Dovozy surovin a produktů zajišťuje hlavně ze zemí EU, vývozy také do Ruska, na Ukrajinu a do arabských zemí.

Dlouholeté zkušenosti může INEKON GROUP uplatnit při dodávkách speciálních surovin a výrobků náročných na přepravu. Jde zejména o velkoobjemové dodávky (hutní materiály) nebo chemikálie (flotovaný kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové), jejichž manipulace vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření. INEKON GROUP například pravidelně zajišťuje dodávky karbidu vápníku (suroviny pro výrobu acetylénu) nebo rozpouštědel jako je lakový benzín. Z Polska pro české zpracovatele rovněž již několik let vozí preformy pro výrobu PET lahví.

INEKON GROUP je schopen poskytnout při prodeji surovin zároveň výhodné financování.

Pravidelné transakce:

  • vývoz válcovaných výrobků ve formě tyčí, plechů, drátů apod.
  • dovoz a reexport karbidu vápníku ze Slovenska do Maďarska
  • dovoz sojového oleje
  • dovoz lakového benzínu
  • dovoz flotovaného kazivce
  • dovoz preforem (surovina pro výrobu PET lahví)