Kolejová vozidla a kolejové tratě

Obchodování s kolejovými vozidly stejně jako nabídka kolejových tratí směřuje hlavně do evropských zemí, Severní a Jižní Ameriky a na střední a Dálný Východ. Součástí nabídky společnosti INEKON GROUP je i zprostředkování financování pro vybrané samostatné projekty a dodávky. 

INEKON GROUP ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje:

 • projektování a konstrukci tramvají
 • dodávky a výrobu nových tramvají
 • dodávky kompletních městských dopravních systémů včetně projektové přípravy, výstavby, dodávky technologií
 • dodávky nových lokomotiv a vagónů
 • modernizace a opravy tramvají, motorových i elektrických lokomotiv a vagónů
 • výstavbu, modernizaci a opravy tramvajového a železničního kolejového svršku, včetně elektrifikace a automatizace, jakož i dodávky jednotlivých komponentů
 • dodávky komponentů a náhradní díly ke kolejovým vozidlům české a československé produkce
 • dodávky trolejbusů a autobusů
 • výstavbu, modernizaci a opravy trolejbusových tratí, včetně elektrifikace a automatizace, jakož i dodávky jednotlivých komponentů, technicko-ekonomické studie, úvodní projekty a projektovou dokumentaci 
 • projektovou přípravu pro městské dopravní systémy

V rámci finančních služeb INEKON GROUP zajišťuje:

 • zprostředkování financí pro jednotlivé projekty a dodávky (úvěry, leasingové služby)