Tramvaje z Ostravy dobývají americký trh

- Do Seattlu nyní zamíří poslední ze sedmi objednaných souprav
- Unikátní bateriový pohon umožní tramvajím projet část místní trasy bez napájení z trakčního vedení
- Zájem o české tramvaje mají i další města v USA


Praha, 6. května 2015 – INEKON GROUP společně s ostravskou městskou firmou EKOVA ELECTRIC úspěšně dokončily výrobu tramvají pro americký Seattle. Poslední z dosud objednaných sedmi souprav v hodnotě téměř 30 mil. USD nyní v Ostravě přechází do fáze finálního testování. Za oceán by měla zamířit koncem měsíce května. O české tramvaje s bateriovým pohonem již projevila zájem další města v USA, např. Oklahoma.

Celková výše kontraktu na tramvaje pro americký Seattle by mohla v budoucnu vzrůst až na 2,7 miliardy Kč (110 mil. USD). „Seattle navýšil smluvenou opci na nákup unikátních českých tramvají na bateriový pohon z 19 na 25 kusů. Důvodem je plánované rozšiřování tratí ve městě. Pokud by si Seattle opci ponechal, mělo by dojít k jejímu vyčerpání zhruba do poloviny roku 2016,“ řekl Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel Inekon Group, a. s.

Do běžného provozu v Seattlu by měla v těchto dnech přejít první ze sedmi objednaných tramvají. „Čtyři tramvaje byly vyrobeny kompletně v EKOVĚ ELECTRIC, u tří dalších souprav pomáhá dvacet našich zaměstnanců s konečnou montáží přímo na místě. Dvě tramvaje jsou nyní na cestě do USA. Celkem se do realizace této zakázky postupně zapojilo během šesti měsíců zhruba osmdesát našich zaměstnanců,“ informoval Radoslav Hanzelka, předseda představenstva EKOVA ELECTRIC, a. s. „Velmi oceňuji pozitivní spolupráci se společností INEKON GROUP a průnik na tak náročný trh, jako je ten americký,“ prohlásil primátor Ostravy Tomáš Macura.

V současnosti jsou v Seattlu dvě tramvajové linky dlouhé dva a čtyři kilometry. Dlouhodobý koncept rozvoje tramvajové dopravy ve městě však počítá s jejich propojením třetí linkou o délce téměř devíti kilometrů. „Naše tramvaje budou bez napojení na trolejové vedení jezdit v několika úsecích o celkové délce dvou kilometrů. V případě výpadku elektrické energie ale zvládnou na pohon z baterie ujet i celou patnáctikilometrovou trať tří spojených linek,“ vysvětlil J. Hušek.

Nejnáročnějším prvkem vývoje tramvají pro americký Seattle byl unikátní bateriový pohon. Konstruktérům z INEKON GROUP se podařilo splnit veškeré podmínky a dosáhnout požadované spolehlivosti a životnosti. „Na celý koncept propojení bateriového systému s řízením tramvají jsme podali žádost o udělení patentu. Máme rovněž zpracovaný projekt na tramvaj s dvojnásobnou kapacitou baterií, který nyní čeká na svou realizaci,“ upozornil J. Hušek. Druhou náročnou oblastí byla protipožární odolnost tramvají. „Ještě před zahájením výroby musel úspěšně projít samostatnou protipožární zkouškou celý střední článek soupravy,“ uvedl R. Hanzelka.

Transport tramvají do USA je zajišťován po silnici a po moři. Souprava je nejprve přepravena tahačem se speciálně upraveným návěsem určeným pro kolejová vozidla do přístavu v Hamburku. Přes oceán je převezena speciální lodí vybavenou uzavřeným prostorem, který chrání soupravu před vlivy okolního prostředí. Po celou dobu plavby je tramvaj umístěna na stejném návěsu, na němž je z cílového přístavu rovněž dopravena až k zákazníkovi. Převážena je v celku, s ochranou čelních skel a bez pantografu. Po odstranění balení a zpětném namontování pantografu v depu u zákazníka je tramvaj schopná okamžitého provozu.
„Pro EKOVU ELECTRIC je účast na této zakázce významná nejen svým objemem, ale i získáním nových zkušeností. Ověřili jsme si, že dokážeme splnit technologické i kvalitativní požadavky tohoto mimořádně náročného trhu,“ dodal R. Hanzelka.

INEKON GROUP spolupracoval v posledních patnácti letech s EKOVA ELECTRIC například při výrobě tramvají pro americká města Washington D. C. nebo Portland. V loňském roce společně také modernizovaly příměstské vlakové jednotky pro rakouský Salcburk.