Rošáda v holdingu Inekon

Změny v představenstvu a dozorčí radě Inekon Group, a.s

Praha, 29. září 2008 – Novým místopředsedou představenstva INEKON GROUP byl zvolen Ing. Jan Hušek, Ph.D., který dosud ve společnosti působil jako člen dozorčí rady. Zrcadlově si vyměnil pozici s Ing. Miroslavem Kuzmou, který odstoupil z představenstva společnosti a byl jmenován na místo Jana Huška do dozorčí rady INEKON GROUP, a.s.

„Změny souvisejí s restrukturalizací aktivit holdingu Inekon, kterou připravujeme. Naším cílem je optimalizace procesního řízení a nákladů vynakládaných na provoz ve všech společnostech skupiny. Představenstvo i dozorčí rada budou v novém složení lépe odpovídat potřebám současného vývoje na trhu,“ uvedl po skončení valné hromady akcionářů Ing. Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel Inekon Group, a.s.

Ing. Jan Hušek, Ph.D. vystudoval Ústav řízení a ekonomiky podniku na strojní fakultě ČVUT v Praze. Do INEKON GROUP nastoupil v roce 2003 na pozici obchodního manažera. O dva roky později se stal obchodním ředitelem INEKON SYSTEMS, kde se i nadále věnuje rozvoji koncepce Business Navigation. Vedle této činnosti vede vývojovou laboratoř na informační systémy pro budoucí absolventy strojní fakulty ČVUT.

Nový člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kuzma je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně obor Sociální politika a Vysoké školy finanční a správní obor Řízení podniku. Ve společnosti INEKON GROUP pracuje již od roku 2001. V současnosti je ekonomickým ředitelem celého holdingu.