INEKON GROUP

Kontaktní adresa:

INEKON GROUP, a.s.
U Průhonu 773/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel.: + 420 234 122 119
Fax: + 420 234 122 122

IČO: 63998076
DIČ: CZ63998076


Více na mapy.atlas.cz

Společnost INEKON GROUP, a.s. je zapsaná v OR u MS oddíl B, vložka 3369. Den zápisu: 31.08.1995

Kontaktní osoby:

Ing. Josef Hušek
generální ředitel a předseda představenstva
Tel.: +420 234 122 119
Fax: +420 234 122 122
E-mail: husek@inekon.cz

Dodávky nových lokomotiv a jejich modernizace:

Jiří Obručník
Tel.:   +420 234 122 120
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: obrucnik@inekon.cz

Dodávky nových tramvají do ČR:  

Ing. Robert Janků
technicko výrobní ředitel
Tel.: +420 597 402 237
E-mail: janku@inekon.cz

Dodávky nových tramvají do zahraničí :

Ing. Milan Haloun
Tel.: +420 234 122 137
Fax: +420 234 122 122
E-mail: haloun@inekon.cz

Modernizace, oprava tramvají a výstavba kolejových tratí:

Ing. Petr Švarc
Tel.:  + 420 234 122 139
Fax: + 420 234 122 122
E-mail: svarc@inekon.cz

Obchod se surovinami a chemickými, hutními produkty:
Chemie:

ing. Zbyněk Husárek
Tel.:   +420 234 122 128
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: husarek@inekon.cz

Alena Tomičková
Tel.:   +420 234 122 128
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: tomickova@inekon.cz

Ivana Kafková
Tel.:   +420 234 122 161
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: kafkova@inekon.cz

Vývoz investičních celků:

Energetika:

Ing. Zdeněk Richter
Tel.:   +420 234 122 239
Fax:  +420 234 122 222
E-mail: zrichter@power.inekon.cz

Výroba stavebních hmot:

Václav Dlouhý
Tel.:   +420 234 122 216
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: dlouhy@inekon.cz

Ing. Michal Obručník
Tel.:   +420 234 122 365
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: michal.obrucnik@inekon.cz

Investiční celky pro petrochemický průmysl:

Ing. Zdeněk Richter
Tel.:   +420 234 122 239
Fax:  +420 234 122 222
E-mail: zrichter@power.inekon.cz

Čištírny odpadních vod:

ing. Zbyněk Husárek
Tel.:   +420 234 122 128
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: husarek@inekon.cz

Alena Tomičková
Tel.:   +420 234 122 128
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: tomickova@inekon.cz

Ivana Kafková
Tel.:   +420 234 122 161
Fax:  +420 234 122 122
E-mail: kafkova@inekon.cz