Fakta

Skupina INEKON vznikla jako ryze soukromá česká firma v roce 1990. Z počátečních obchodních aktivit – hlavně vývozu kolejových vozidel a dovozu surovin pro chemický průmysl se postupně rozrostla v obchodně–výrobní holding zaměřený na čtyři hlavní oblasti podnikání:

  • kolejová vozidla a kolejové tratě
  • vývoz investičních celků
  • chemii a čištění odpadních vod 
  • poradenství a softwarové programy

INEKON GROUP patří stále k tradičním českým výrobcům tramvají vlastní konstrukce. Kromě toho se zabývá i modernizací starších tramvají zejména české výroby. Mezi silné články portfolia mateřské společnosti patří vývoz investičních celků a průmyslových zařízení. Relativně novým oborem podnikání jsou dodávky „na klíč“ pro nemocnice i jednotlivá zdravotnická zařízení.
Na dodávky elektráren, technologických zařízení pro průmysl a dynamicky se rozvíjející obor biologických čistíren odpadních vod se specializuje dceřiná firma INEKON POWER.

Více informací naleznete v kapitolách Čísla, Majetková struktura a Vedení skupiny