Čísla

Skupina INEKON zaměstnává okolo 200 lidí. V prodeji zboží dosahuje obratu ve výši 1 miliardy korun.

Obrat z obchodních operací hlavních firem holdingu INEKON:

Rok

Obrat (mil. CZK)

2002

1 123,4

2003

1 759,3

2004

1 192,5

2005

829,8

2006

1 368,5

2007

1 338,0

Převážná část výnosů firem skupiny INEKON je časově vázána na dokončení investičních aktivit, tj. obchodních kontraktů s víceletou dobou realizace (např. vývoj a výroba kolejových vozidel, dodávky stavebně-technologických celků apod.). Tím dochází k meziročnímu kolísání účetně vykazovaných ročních obratů z obchodních operací.

Vývoj vlastního kapitálu hlavních firem společností INEKONu v letech 2002 - 2007
(v mil. Kč):
 

Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny INEKON:

Rok

Počet zaměstnanců (osob)

2002

158

2003

189

2004

243

2005

252

2006

206

2007

189